nieuws

‘Het gaat vaak alleen om laagste prijs’

bouwbreed

CRH probeert zijn bouwmaterialen zo duurzaam mogelijk te maken. Vooralsnog is daar nog geen hele grote markt voor, constateert Erik Bax, algemeen directeur CRH Europa. “De eindgebruiker vraagt er nog niet naar.”

Het moet anders in de bouw, cons tateert Harry Cremers, duurzaamheidsdirecteur van de Europese CRH-bedrijven. “Duurzamer.” Dat kun je als bouwmaterialenleverancier op twee manieren aanvliegen, aldus Cremers. “Je moet in de eerste plaats bij jezelf beginnen, de veiligheid van het eigen personeel vergroten en bijvoorbeeld de logistiek verduurzamen. Ook het verkleinen van onze CO 2 -voetafdruk is daar een voorbeeld van. Aan de andere kant ontwikkelen we producten en diensten die de eindgebruiker helpen hetzelfde te doen.”

In de eerste categorie valt het plaatsen van windmolens bij de Belgische betonbedrijven van CRH. “Daarmee wekken we meer elektriciteit op dan we gebruiken”, zegt Erik Bax, algemeen directeur CRH Europa. Vanuit de groepsdirectie gaat de meeste aandacht uit naar de cementproducerende bedrijven van het concern, die zich buiten Nederland bevinden. “Daar is het meest te halen.” Ook in Nederland, waar een groot deel van de Europese omzet vandaan komt, werkt het concern aan verduurzaming. Bax: “Van de Grence van Heras, een hekwerk dat met de duurzame stenttechnologie geproduceerd wordt, tot het ontwikkelen van een groen assortiment bij de CRH-bouwmaterialenhandel.” Een ander voorbeeld is de Blue Casco modelwoning in Lelystad. Dit is een prefab-concept, een samenwerking tussen diverse CRH-bedrijven. Die woning is op zich niet bedoeld om rechtstreeks in de markt te zetten. “We gaan niet op de stoel van onze klanten zitten. Het is een ruwbo uwconcept waarmee we het onze klanten mogelijk maken comfortabele, energiezuinige woningen te bouwen. We laten daarmee ook zie n wat we kunnen.”

D e duurzame innovaties van de bedrijven vinden echter nog moeilijk hun weg naar de markt. “Het gaat nog te vaak alleen om de laagste prijs”, volgens Bax. “Er zijn bedrijven die wel waarde hechten aan verduurzaming, maar bij een groot deel van onze klanten is de prijs het belangrijkst.” Dat zal ook iets met het economisch klimaat te maken hebben, denkt de directeur. “Crisis dwingt tot innoveren, wordt vaak gezegd. Het is ook één van moeilijkste perioden om een innovatie in de markt te zetten. We zijn er echter van overtuigd dat duurzame oplossingen de toekomst hebben en na de crisis verwa chten we daar ook de groei van.”

Waarom verduurzaming nu zo moeilijk is? Volgens de directeur ligt het aan de wens van de eindgebruiker. “Bouwbedrijven gaan uit van de vraag van de klant.” De woningmarkt is daar een goed voorbeeld van, stelt de directeur. “We zijn in staat om bestaande en nieuwe woningen energiezuinig of zelfs energieneutraal te maken, maar het gebeurt nog niet op grote schaal. De eindgebruiker – de woningeigenaar – vergelijkt de kosten van de hogere investering tegen de te verwachten lagere energiekosten en kiest dan eerder voor het kortetermijneffect. En soms is de woningeigenaar zelf niet de gebruiker. Hij heeft dan wel de kosten en niet de besparing.” Om de verduurzaming van de woningvoorraad wel van de grond te krijgen is een steuntje in de rug nodig, analyseert de Europa-directeur. “In Nederland ontbreken de financiële prikkels om het verduurzamen van woningen aantrekkelijk te maken, die er bijvoorbeeld in Duitsland wel zijn. Consistent beleid zou veel onzekerheid in de markt wegnemen.” In Nederland gaat het langzaam ook de goede kant op, vindt Bax. “Het energieakkoord is al een flinke stap voorwaarts.”

CRH is met verschillende bedrijven vertegenwoordigd op de Ecobouw.

Reageer op dit artikel