nieuws

Grontmij helpt kwaliteitsslag openbaar vervoer Randstad

bouwbreed

Grontmij zet in Noord- en Zuid-Holland op vijf plaatsen in op verbetering van het hoogwaardige openbaar vervoer. De opdrachten komen van zowel de provincie Noord- als Zuid-Holland.

De provincies, gewesten en stadsregio’s in de Randstad hebben de handen ineengeslagen om een verbeteringsslag te maken in het openbaar vervoer. Onder de naam R-net wordt een hoogwaardig netwerk gerealiseerd van trein, metro, tram en bus. De verbinding moet snel en betrouwbaar zijn, bovendien comfortabel en herkenbaar. De plannen voor het R-net reiken tot het jaar 2028.

Op het traject Noordwijk – Schiphol is Grontmij ingehuurd voor het opstellen van een programma van eisen. Op het tracé Leiden – Leiderdorp zorgt het ingenieursbureau voor een verkenning met schetsontwerp en kostenraming. Ook buigt Grontmij zich over de verduurzaming van het bustraject R-net. Adviezen worden gegeven aan de lokale overheden. De eerste toepassing vindt plaats in het busstation in Oude Tonge. Grontmij werkt aan een proef voor duurzame wegdekverwarming door het aanbrengen van infraroodlinten met amorfe structuur. In Noord-Holland heeft het bureau een rol bij de kwaliteitsverhoging van honderden halteplaatsen tot op het niveau van R-net. Volgens projectleider Wouter Truffino was het hoogwaardig maken van het openbaar vervoer in de Randstad afgelopen jaren een hot item.”Niet alleen wordt gewerkt aan de snelweg Schiphol – Almere.”

Reageer op dit artikel