nieuws

GMB-topman
vreest einde innovaties

bouwbreed

Het bedrijfsleven heeft voorspelbare investeringen nodig om geld te kunnen blijven steken in innovatie. Als overheden de geldkraan dichtdraaien, legt dat volgens topman Gerrit-Jan van de Pol van bouwbedrijf GMB de bijl aan de wortel van de vernieuwing.

Waterprojecten steeds vaker uitgesteld

“Druk op de business case geeft creativiteit. Maar gebrek aan continuïteit in de projecten zorgt voor gebrek aan terugverdiencapaciteit. Het vasthouden aan ingezette investeringsprogramma’s is essentieel voor innovatie.”

Bestuursvoorzitter Van de Pol van het jubilerende Betuwse bouwbedrijf GMB, dit jaar op weg naar een omzet van 165 miljoen euro, maakt zich zorgen. Niet alleen over zijn eigen onderneming maar over heel het topsegment water, waar GMB zijn specialiteit van heeft gemaakt.

“Blijft wel voldoende capaciteit in onze opdrachtenstroom om verantwoord te kunnen krimpen? Kunnen wij onze medewerkers voorzien van continuïteit in hun arbeidsrelatie? Zijn de door ons gewenste investeringen in de ontwikkeling van GMB te financieren en realiseren?”

Van de Pol zal vanmiddag in Arnhem op het congres ter gelegenheid van vijftig jaar GMB de sector water indringend confronteren met de gevaren van de huidige crisis. De bestuurder – lid kernteam Deltatechnologie – constateert dat Rijkswaterstaat en de gemeenten de hand op de knip houden. Voelbaar is ook dat de waterschappen ten aanzien van investeringen in hun zuiveringstaak aarzelingen hebben en dat leidt maar al te vaak te uitstel van projecten, zoals bij de energiefabrieken. “Ook in crisistijd zijn mogelijkh eden te investeren. Juist de energiefabrieken lenen zich hiervoor. Immers, er is een relatief korte terugverdientijd van deze investeringen.”

Voor dijkverbetering bepleit Van de Pol een Ikea-benadering. Leg de kennis vast in producten, octrooieer en ontwikkel door. “Anders blijft een verdienmodel voor onze bedrijven buiten beeld en is de gedachte dat we onze investeringen in de deltatechnologie kunnen terugverdienden een illusie. Het is niet voor niets dat het geen storm loopt met aanvragen voor innovatiesubsidie vanuit het midden- en kleinbedrijf binnen de topsector water.”

Reageer op dit artikel