nieuws

Gevolgen overstroming meegewogen bij waterpakket

bouwbreed

Bij het vaststellen van de waterplannen voor de komende jaren worden ook de gevolgen van een overstroming meegewogen bij te nemen maatregelen.

Komende jaren is jaarlijks een bedrag van 1 miljard euro beschikbaar in het Deltafonds, waarvan 600 miljoen euro voor investeringen, blijkt uit het Deltafonds 2014. De basisveiligheid voor dijken, duinen en dammen is vastgesteld op 1/100.000 kans per jaar om te overlijden als gevolg van een overstroming. De drukke Randstad en delen met een hoge economische waarde zullen extra worden beschermd. Daarbij gaat het om het rivierengebied, delen van Rijnmond-Drechtsteden en het gebied rond Almere. Pas volgend jaar komt de Deltacommissaris met het concrete voorstel voor nieuwe normen voor all e primaire waterkeringen. Nieuwe trend daarbij is een meerlaagse aanpak. In onder andere Dordrecht, Marken en de IJssel-Vechtdelta wordt onderzocht hoe combinaties van maatregelen in verschillende lagen kan leiden tot afdoende waterveiligheid.Tegelijk wordt komend jaar de visie voor de kust gekoppeld aan ruimtelijke plannen daar.

Reageer op dit artikel