nieuws

Gemeente Westland 
beticht van staatssteun

bouwbreed

Woningcorporatie Wonen Wateringen, Ouwehand Bouwprojecten, EP Heulweg en Niersman Projectontwikkelingen zijn niet onrechtmatig gedupeerd door het afblazen van woningbouw in Kwintsheul-Noord. Dat zei de gemeente Westland gisteren in kort geding.

Corporatie, bouwers en ontwikkelaar sleepten de gemeente voor de rechter omdat ze zich schuldig zou hebben gemaakt aan het verstrekken van staatssteun aan concurrenten.

Volgens Westland hebben de partijen gegokt en verloren, en dat valt onder het normale ondernemersrisico, vindt de gemeente.

Wonen Wateringen, EP Heulweg, Ouwehand Bouwprojecten en Niersman Projectontwikkelingen kochten jaren geleden 12 hectare grond langs de Bovendijk in Kwintsheul. Zij verwachtten hier te kunnen bouwen, maar de gemeente besloot later dat de glastuinbouwbestemming overeind bleef.

“Eisers zijn teleurgestelde speculanten die op het verkeerde moment gronden van agrariërs of glastuinders hebben gekocht. Zij hebben een ondernemersrisico genomen dat helaas verkeerd is uitgepakt doordat zich niet de gehoopte bestemmingswijziging voordeed’’, aldus de gemeenteadvocaat .

Het steekt de corporatie en de bouwbedrijven echter dat de gemeente gekozen heeft voor uitbreiding van de woningbouw in het gebied De Gouw langs de Poeldijkseweg. Dat glastuindersgebied krijgt wel een woonbestemming. Daarbij zou de gemeente het Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom (OBWZ), waaraan het Bouwfonds deelneemt, bevoordelen. Het OBWZ zou via de gemeente tegen veel lagere rente kunnen lenen dan andere marktpartijen.

Ook zou de gemeente de kosten van 5 miljoen euro van het bestemmingsplan op zich hebben genomen. De gemeente betwist dat zij op enige wijze staatssteun heeft verleend door te lage rente of verlaging van plankosten. “Eiseressen speculeren te veel. De gemeente begrijpt niet waar deze speculaties op zijn gebaseerd, aldus de advocaat.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

Reageer op dit artikel