nieuws

Gehandicaptenraad dringt aan op stringente wetten

bouwbreed Premium

De overheid moet dwingende eisen stellen om gebouwen toegankelijk te maken voor gehandicapten en ouderen. Op dat punt schiet de huidige bouwpraktijk zwaar tekort. Doordat wettelijke eisen worden genegeerd, zijn woningen, kantoren en bedrijfsruimten slecht bereikbaar voor mensen met fysieke beperkingen.

‘Opdrachtgevers en bouwers denken onvoldoende na over toegankelijkheid gebouwen’

Dat staat in het adviesrapport ‘Toegankelijkheid, een pleidooi voor betere regels’. Het onderzoek is gedaan door de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Nederland (CG-raad), de koepel van ouderenorganisaties CSO en het kennis- en adviescentrum voor de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving (VACpunt Wonen).

De bouwsector zorgt uit eigen beweging niet voor oplossingen. Bepalingen uit het bouwbesluit op dit gebied worden op grote schaal met voeten getreden.

De organisaties klagen dat ze al gedurende decennia aandringen op stringente wetgeving. “De bouwpraktijk voorziet onvoldoende uit eigen beweging in voor iedereen goed toegankelijke gebouwen en woningen”, zo staat in het rapport. “Mensen met beperkingen en de steeds groter wordende groep ouderen zijn daarvan de dupe.”

De rapporteurs leggen de schuld van de problemen niet expliciet bij de uitvoerende bouw. Ze wijzen erop dat opdrachtgevers verantwoordelijk zijn voor de toegankelijkheid van hun gebouw. Zij zouden er nadrukkelijk op moeten toezien dat ook mensen met beperkingen een gebouw kunnen bezoeken zonder uiteenlopende hinderpalen op hun weg te vinden.

In de praktijk gaan opdrachtgevers er te gemakkelijk van uit dat als de bouwregelgeving wordt gevolgd, zich geen problemen zullen voordoen. In werkelijkheid zijn de regels onvoldoende. In het bijzonder waar het gaat om architectonische details is de wetgeving ontoereikend. “En architecten van naam hebben bij traditie geen idee van ergonomische kwaliteit.”

In het rapport wordt aangetekend dat opdrachtgevers die een commercieel belang nastreven, wel toezien op goede toegankelijheid.

Reageer op dit artikel