nieuws

Geen tunnel maar diepe bak in A9 bij Amstelveen

bouwbreed

De tunnel bij Amstelveen gaat definitief niet door. Daarvoor in de plaats komt de A9 in een verdiepte bak van 1300 meter met een overkapping ter hoogte van het centrum.

Malaise kantorenmarkt dwingt tot versobering

Het gev olg van de beslissing is dat het laatste d eelproject twee jaar extra vertraagt en het tracébesluit over moet. De wegverbredingen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere zijn al in uitvoering. Het allereerste stukje verbrede A10-Oost is eerder deze maand opgeleverd. Het project staat voor 4,7 miljard euro op de begroting van het ministerie van Infrastructuur en is het grootste en duurste infraproject van Nederland. Twee van de vijf deelprojecten, waaronder de tunnel in Amstelveen, waren onder invloed van de bezuinigingen al vertraagd. Door het schrappen van de tunnel verschuift de uitvoering naar 2024-2026.

Am stelveen was aanvankelijk de spekkoper door als enige gemeente een tunnel te bedingen bij toenmalig minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat. Al snel werd de toezegging een blok aan het been en vonden onderhandelingen plaats tussen de gemeente en Rijkswaterstaat omdat de toegezegde 100 miljoen euro niet haalbaar bleek. Die zou worden betaald uit de opbrengsten van kantorencomplexen ter grootte van 200.000 vierkante meter, bij voorkeur over, op en rond de nieuwe tunnel. Inmiddels heeft de crisis toegeslagen en staat 160.000 vierkante meter van de bestaande kantoren leeg. Een groot deel daarvan moet worden herbestemd en van nieuwbouw is dus voorlopig geen sprake.

Amstelveen heeft met succes een beroep gedaan op “onvoorzienbare omstandigheden” om onder het contract met het Rijk uit te komen. In de nieuwe overeenkomst is de bijdrage van de gemeente naar beneden bijgesteld tot 40 miljoen euro. In ruil daarvoor komen de twee keer vier rijstroken in een verdiepte bak met een bovengrondse passage ter hoogte van het oude dorp. De overkapping van maximaal 250 meter breed over de A9 zal niet onder de Tunnelwet vallen en is dus een stuk goedkoper dan de eerder bedachte tunnel van bijna 2 kilometer. Alleen de Gaasperdammerweg ter hoogte van Amsterdam Zuidoost wordt wel ondertunneld.

Reageer op dit artikel