nieuws

Geen paniek over milieuprestaties

bouwbreed

Milieuprestatieberekeningen zijn zeer gevoelig voor menselijke keuzes. Laat je een ontwerp door verschillende architecten doorrekenen dan is de kans groot dat ze allemaal met een andere uitkomst komen. Nieuwe regels blijven echter uit, reageert het ministerie van Binnenlandse Zaken. 


Om te mogen bouwen is sinds 1 januari van dit jaar een milieuprestatieberekening verplicht. Het maakt echter behoorlijk uit wie de berekening maakt, bleek deze week ( Cobouw,5 september). Acht architecten maakten berekeningen van dezelfde projecten. Ze hadden dezelfde informatie. Toch weken de eindresultaten gemiddeld af met 43 procent.

Het probleem vraagt om aandacht vindt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nieuwe regels blijven echter uit: “De Bond van Nederlandse Architecten en de Metaalunie hebben de handschoen opgepakt. Voor een eenduidige invoer van de gegevens hebben zij een gids opgesteld, speciaal voor architecten.”

Niet alleen de menselijke factor leidt tot onwenselijke afwijkingen. Het ontbreekt ook aan informatie. In een onbekend aantal gevallen kunnen architecten geen milieurelevante gegevens over bouwproducten invoeren, omdat die er simpelweg niet zijn. In dat geval voert de architect naar eigen inzicht gegevens in over een alternatief.

De Nationale Milieudatabase moet ervoor zorgen dat architecten zich baseren op dezelfde productinformatie. Het probleem is echter dat die database niet volledig is. Tal van fabrikanten weigeren echter data aan te leveren, omdat ze dat te duur vinden. Dat ‘geintje’ kost ze namelijk al gauw duizenden euro’s per product. Het ministerie roept fabrikanten op toch de portemonnee te trekken.

Waar het nog behoorlijk uitmaakt wie de milieuprestatieberekening maakt, zijn de verschillen tussen de drie onderzochte rekenprogramma’s, GPR Bouwbesluit, MRPI en DGBC Materialentool stukken kleiner geworden. Berekent een architect een project met alledrie de instrumenten, dan is de gemiddelde afwijking nog slechts vijf procent. Het ministerie spreekt van eenduidige en betrouwbare rekenprogramma’s. Niet iedereen zit op de milieuprestatieberekening te wachten. Ambtenaren van verschillende gemeenten halen hun neus er voor op: zolang er geen norm is, handhaven ze niet.

Minister Blok (wonen) komt binnen afzienbare tijd met eisen.

Reageer op dit artikel