nieuws

FIEC: EU-richtlijn aanbesteden is 
gemiste kans

bouwbreed Premium

De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen van de Europese Unie zijn onvoldoende om de doelstellingen van de Commissie te behalen. Dat vindt de Europese federatie van bouwwerkgevers FIEC.

“Vanaf het eerste begin van het wetgevingsproces heeft FIEC benadrukt dat er onvoldoende praktische ervaring was voor een herziening van de bestaande richtlijnen als gevolg van de late implementatie ervan in de nationale wetgevingen. Daarom eindigen we nu ondanks enkele verbeteringen met lange en gecompliceerde procedures die geen oplossing bieden voor enkele sleutelproblemen waar aannemers in de echte wereld mee te maken hebben”, zegt FIEC-voorzitter Thomas Schleicher.

De FIEC-kritiek concentreert zich op vier punten die wat de bouwers betreft nog om een oplossing schreeuwen. Zo blijft het probleem van de abnormaal lage aanbiedingen onopgelost. Ten opzichte van de oude richtlijn is er niets veranderd terwijl gevraagd was om een verplichting dat soort aanbiedingen terzijde te schuiven.

Ook is op het gebied van de gunningscriteria de tekst alleen maar ingewikkelder geworden zonder dat er in de praktijk iets verandert. De drie criteria zijn nu de prijs, de kosten en beste prijs-kwaliteitsverhouding. Dit zal aanbestedende diensten niet inspireren om laagste prijs als criterium te gebruiken.

Een doorn in het oog is de verkorting van de termijn om te antwoorden op een ‘call for tender’. Met name het mkb zal daar last van hebben, vreest de FIEC. Als laatste vinden de bouwwerkgevers dat publieke bedrijven weer veel meer ruimte krijgen om te concurreren op de markt. Zo kunnen werken gegund worden aan publieke bedrijven zonder transparante aanbestedingsprocedure.

“Dit draagt waarschijnlijk niets bij aan economische groei terwijl dat wel een doel van de Commissie was”, zegt Schleicher.

Reageer op dit artikel