nieuws

Eisen aan duurzaam bouwen blijven uit

bouwbreed Premium

Het Rijk stelt voorlopig geen eisen aan duurzaam bouwen. Eerst moeten rekenprogramma’s zoals GPR Bouwbesluit en MRPI voldoende zijn beproefd.

Blok wil bouw nu niet opzadelen met niet toe te passen regels

Minister Blok (wonen) wil voorkomen dat de introductie net zo moeizaam verloopt als die van het energielabel een paar jaar geleden.

De bouwsector in crisistijd opzadelen met niet-toepasbare regels, acht de minister onverstandig.

Blok kondigde dit voorjaar aan dat hij op zijn vroegst rond 2015 eisen kan stellen aan de verplichte milieuprestatieberekening. Dat is niet langer haalbaar.

Architecten moeten eerst meer ervaring opdoen met het maken van milieuprestatieberekeningen, oordeelt Blok. De kans op fouten en afwijkingen is nu te groot. Veel discussie bestaat er verder over de vorm van de norm zelf. De minister noemt de Milieudatabase, waarin milieurelevante gegevens staan van bouwproducten, werkbaar. Maar Blok benadrukt dat de database verdere vulling behoeft van de industrie.

Het maken van een milieuprestatieberekening voor nieuwe woningen en kantoren is sinds 1 januari dit jaar verplicht. Meerdere gemeenten weigeren handhavend op te treden, omdat het ontbreekt aan normen.

Directeur Wico Ankersmit van de Nederlandse Vereniging van Bouw- en Woningtoezicht noemt de gedoogpraktijk spijtig, maar snapt het wel. “Ik vergelijk het altijd met een Nederlandse politieagent die met een flitscamera langs de Duitse snelweg staat, terwijl er een onbeperkte snelheid geldt”, verklaarde hij maandag op een congres in Nieuwegein.

Ankersmit constateert dat gemeentelijke toezichthouders andere prioriteiten stellen. Wethouders hebben in crisistijd bovendien weinig aandacht voor bouwregels. “Hoe dat komt? Misschien bouwen we te goed.”

Terwijl normen uitblijven, denkt het ministerie wel na over het publiceren van referentiescores. Opdrachtgevers en architecten kunnen aan de hand daarvan nagaan hoe duurzaam hun gebouw is vergeleken met het landelijk gemiddelde.

“De bouw kan de milieuprestatieberekening inzetten als marketingmiddel”, betoogt Meindert Smallenbroek, directeur bouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Hij ziet kansen: “Of de wetgever nu wel of niet met normen komt, het is onvermijdelijk dat we zuiniger moeten omgaan met grondstoffen. Dat moet van Moeder Aarde.”

Reageer op dit artikel