nieuws

De Zeeuw vreest inperking 
beleidsruimte Omgevingswet

bouwbreed

Lokaal is er dringend behoefte aan ruimte in de uitvoeringsregels van de Omgevingswet. Praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw vreest echter dat sectorspecialisten de regels gaan dichttimmeren.

Een van de hete hangijzers in de Omgevingswet betreft de invulling ervan. Het gaat vooral om tientallen stringente (milieu-)normen, zoals geluid, veiligheid, stof, stank, bodem, die van toepassing zijn bij de beoordeling van omgevingsplannen en investeringen. Die normen staan niet in de wet zelf, maar komen in uitvoeringsregels, algemene maatregelen van bestuur (amvb ’s).

“Die amvb’s moeten snel ter beschikking komen. Want alleen dan kunnen wij beoordelen wat er van de lokale bestuurlijke afwegingsruimte terechtkomt. Die ruimte is essentieel om in de praktijk, bij concrete plannen, maatwerk te kunnen leveren”, zei De Zeeuw tijdens het congres Omgevingswet 2013 georgansieerd door de TU Delft.

De Zeeuw vreest dat sectorspecialisten deze regelingen zelf gaan schrijven en “alle vrije beslisruimte er weer uitschroeven”. Zijn vrees werd door menig deelnemer gedeeld.

Reageer op dit artikel