nieuws

Bredase bouwopleiding als schoolvoorbeeld

bouwbreed

Het Bredase samenwerkingsverband van bouwers voor de opleiding van toekomstig bouwplaatspersoneel heeft een succesformule ontwikkeld en uitgetest. Deze blijkt te leiden tot opvallend veel leerlingbouwplaatsen.

Maar liefst twaalf leerlingen werken op de leerlingbouwplaats op het terrein van de voormalige huishoudschool Regina Mundi in Etten-Leur, waar aannemer Maas-Jacobs een aantal woningen bouwt. “En dit is nog niet eens onze grootste”, glimt opleidingscoördinator Erik Colijn van Bouwschool Breda.

“Het afgelopen jaar hebben we negentien leerlingbouwplaatsen van de grond gekregen. Weliswaar niet allemaal tegelijk, het is een doorlopend proces. Tussen de dertig en veertig van onze bouwleerlingen alleen al hebben we constant aan het werk op de verschillende leerlingbouwplaatsen.”

Opdrachtgevers en hoofdaannemers van projecten die in het verschiet liggen worden in een vroeg stadium benaderd, legt hij uit. “Maar daarvóór zijn al afspraken gemaakt met corporaties, gemeenten, Fundeon en bouwbedrijven om van de nieuwe aanpak een succes te maken.”

De kunst is, maakt Colijn duidelijk, te komen tot een voorstel voor een leerlingbouwplaats waarmee alle partijen goed uit de voeten kunnen. Als de opdrachtgever van de inrichting als leerlingbouwplaats een voorwaarde maakt, moet de opdrachtnemer zich daaraan conformeren. De hoofdaannemer stelt weer voorwaarden aan zijn onderaannemers. Op die manier ontstaan verplichtingen maar zeker zo belangrijk, legt de opleidingcoördinator uit, is de hulp die bouwpartijen krijgen opdat de medewerking geen last is. Fundeon helpt zo nodig de betrokken bedrijven aan de noodzakelijke erkenning, Bouwopleiding Breda neemt de aannemers zoveel mogelijk administratie uit handen. “De uitvoerder hoeft alleen maar eens in de vier weken een kruisje te zetten dat de leerling aanwezig is geweest. Wij zorgen ook dat alle spullen die van belang zijn voor de opleiding op de bouwplaats aanwezig zijn. De leerlingen worden verder intensief vanuit de school begeleid. Ons systeem is dat wij ze elke vier weken op de bouwplaats bezoeken.”

Opleidingen

Behalve leerlingen van de Bouwschool Breda kunnen ook leerlingen van andere praktijkgerichte opleidingen op de leerlingbouwplaatsen terecht. “Afhankelijk van het project bijvoorbeeld installateurs, schildersleerlingen en infraleerlingen.”

Die samenwerking met andere opleidingen maakt het eenvoudiger een leerlingbouwplaats van de grond te krijgen omdat vaker valt te komen tot de minimaal vijf leerlingen die voor een leerlingbouwplaats vereist zijn. “Vroeger kreeg een leerlingbouwplaats vooral vorm met leerlingen van de hoofdaannemer zelf. Nu kiezen we voor een l eerlingbouwplaats in de brede zin van het woord, vormgegeven met zovee l mogelijk partijen.”

Een voorbeeld waarbij een leerlingbouwplaats van de grond kwam met maar twee leerlingen van de Bouwschool Breda is de recente restauratie van een kerk in Breda. “Bouwkundig geen heel groot project maar wel mooi vakwerk. Goed voor twee timmerleerlingen van ons, aangevuld met leerlingen van andere opleidingen zoals een schilder, installateur enzovoort.”

De leerlingbouwplaatsen vormen een welkome aanvulling op het aantal leerwerkplekken voor leerlingen die een bouwopleiding volgen. “Bij ons is dat nog vooral de bbl, de methode waarbij leerlingen vier dagen per week tegen een cao-salaris worden uitgeleend aan een vaste aannemer. De plaatsingsmogelijkheden in de bouwopleidingen zijn de laatste jaren minimaal – een effect van de crisis in de bouw. Daarom bieden veel opleidingsbedrijven nu vooral zogeheten bol-opleidingen aan, waaraan geen regulier arbeidscontract is verbonden. Bouwleerlingen krijgenhun praktijk noodgedwongen voor een groot deel in de schoolwerkplaats.

Colijn ziet nog steeds een deel van zijn leerlingen in de bbl werken: circa 110 van de in totaal 140 leerlingen. De bol-variant heeft de laatste jaren, legt hij uit, ook los van het al dan niet beschikbaar zijn van plaatsingsmogelijkheden, een belangrijkere functie gekregen. Hij wordt gebruikt als voorbereidingsperiode voor de jongeren die qua ontwikkeling nog niet rijp worden geacht voor de beroepspraktijk. Na een periode in een schoolse omgeving slijpen en schaven aan zichzelf kunnen ze, is het streven, alsnog richting bouwplaats.

Werk

De succesformule voor leerlingbouwplaatsen blijft niet vanzelf overeind, weet Colijn: “Je moet er constant bovenop zitten. Partijen blijven aanwakkeren.”

De Bouwschool Breda hoopt dat het succes van de nieuwe aanpak ook helpt bij de werving van nieuwe leerlingen, want de bouw trekt veel minder dan voorheen. “Als je een goede vakman wordt, heb je in de toekomst altijd werk”, is de boodschap van Colijn. Ook als opsteker voor de jongeren die hij al binnen heeft. “Goed je best doen, opletten en aandachtig bezig zijn met hetwerk, dan kom je er wel”, horen ze dan.

Reageer op dit artikel