nieuws

Breda tevreden met resultaat van woningbouwprogramma

bouwbreed

Van de 24.000 woningen die in 2010 in Breda op de planning stonden, zijn er ruim 13.000 daadwerkelijk gebouwd. De gemeente Breda zegt tevreden te zijn met dit resultaat.

“De woningmarkt doet het in Breda relatief goed”, zo maakt het gemeentebestuur bekend. “De afgelopen jaren zijn voldoende woningen gebouwd en die trend zet zich door in 2013 en 2014.” De laatste jaren hebben burgemeester en wethouders van Breda diverse bouwmogelijkheden geschrapt. Met als resultaat dat het college meer grip kreeg op bouwplannen.

Dat heeft tot gevolg dat plannen die goed zijn voor de kwaliteit van de Noord-Brabantse stad met voorrang kunnen worden uitgevoerd. Niettemin blijft het van belang er op toe te zien dat plannen worden ontwikkeld of worden herontwikkeld die voor woningzoekenden aantrekkelijk zijn. Daarom ziet het college er op toe dat bouwplannen die zijn aangekondigd ook daadwerkelijk worden uitgevoerd of zodanig worden aangepast dat de woningen weer aansluiten bij de vraag van woningzoekenden.

In een beperkt aantal gevallen wil de gemeente de vergunning intrekken als de bouw niet binnen 26 weken van start gaat. Wettelijk heeft zij hiertoe het recht. Voordat het college daarvan gebruik maakt, wordt onderzocht waarom de bouw nog niet is begonnen, wat nodig is om wel te bouwen en op welke termijn dat dan gebeurt, zo lichten burgemeester en wethouders toe. Blijkt bouwen binnen afzienbare tijd niet mogelijk, dan wordt de vergunning ingetrokken.

Reageer op dit artikel