nieuws

‘Bouwstop goed voor bedrijven’

bouwbreed

Radicaal stoppen met nieuwbouw van kantoren, bedrijfspanden en weidewinkels aan de rand van de stad. Dat is beter voor iedereen, stelt Cees-Jan Pen.

Lector vastgoed: Meer energie en creativiteit in bestaande gebouwde omgeving

Tijdens de lectorale rede bij zijn aanstelling als lector vastgoed voor de leerstoel Brainport Eindhoven, levert hij kritiek op het beleid in de regio Eindhoven dat bovendien, weet hij, geenszins uniek is. “De overmaat aan nieuwbouw- en uitbreidingsplannen verpest de markt verder en creëert onnodige onzekerheid voor bestaande én nieuwe marktpartijen.”

De uitspraken van Pen komen op een moment dat nieuwbouw volop ter discussie staat. Minister Blok (wonen) en VVD-kamerlid Barbara Visser benadrukken bij herhaling dat de tijd van grootschalige nieuwbouw voorbij is. De bouwsector moet zich focussen op energiebesparing, transformatie en herontwikkeling, vinden zij. Rijksbouwmeester Frits van Dongen pleitte afgelopen weekeinde voor de aanpak van leegstand in plaats van meer bouwen. Vastgoedbeleggers maken zich via hun brancheorganisaties al jaren sterk voor een veel restrictiever nieuwbouwbeleid. Maar bezitters van grondposities zetten nog alles op alles om op hun kavels bouwprojecten van de grond te krijgen.

De Brainport Eindhoven, waarin een tiental gemeenten participeert, is economisch sterk maar lijdt volgens lector Pen onder de voortvarende ontwikkeling van nieuwe locaties. Die ondermijnt de bestaande gebieden, waar het leeuwendeel van de bedrijvigheid zich afspeelt.

Pen blijft naast zijn lectoraat programmamanager economie bij kennisinstituut Platform31. De afgelopen tijd heeft hij in de regio Eindhoven onderzoek gedaan naar de opvattingen over vastgoed bij bedrijven. “Die zien meer in een betere kwaliteit en goed beheer en onderhoud van de bestaande locaties dan steeds nieuwe erbij.”

Eigenaren van grond- en bouwposities zullen volgens hem veel rigoureuzer moeten gaan afboeken. Pijnlijk, erkent hij, maar het voorkomt grotere schade: onnodige kosten voor bedrijven en overheden en tegelijk waardeverlies en verloedering in de bestaande gebouwde omgeving.

“Bedrijven die op bestaande locaties blijven, zien een neerwaartse spiraal om zich heen en willen daardoor wellicht ook weg.” Dat is temeer een ongewenste ontwikkeling, zo onderstreept hij, omdat deze locaties vaak feitelijk aantrekkelijker zijn gesitueerd dan de nieuwe. “Keer op keer blijkt ook dat bedrijven als het even kan zeer honkvast zijn.”

In vrijwel alle vraag naar kantoor-, winkel- en bedrijfsruimte valt bij de huidige leegstand volgens hem te voorzien in de bestaande voorraad. “Met locaties die geschikt zijn en anders wel geschikt zijn te maken.” Steek daarin meer energie en creativiteit, zo stelt hij. “want er ligt alles voor het oprapen”.

Reageer op dit artikel