nieuws

Bouw wil op grote schaal vernieuwen

bouwbreed

De bouw gaat op grote schaal investeringen in onderzoek en ontwikkeling verder opvoeren. Dat komt naar voren uit een onderzoek onder bestuurders van belangrijke bouwpartijen.

Partijen verkennen nieuwe wegen

Het onderzoek werd uitgevoerd door VNU Exhibitions Europe en gepresenteerd op de Strategie Summit Bouw, deze week in Santpoort. De consensus over de noodzaak van vernieuwing blijkt groot. Volgens de deelnemers aan het onderzoek moet hiervoor het besef doordringen dat het essentieel is om meer buiten de gebaande paden te kijken.

Dit laatste menen maar liefst 77 van de 78 geïnterviewden, oftewel 99 procent. Wel blijken het soms vooral anderen die het licht nog moeten zien. Een – flinke – minder heid vindt dat de eigen organisatie al voldoende d enkt buiten gebaande paden oftewel “out of the box”.

Bouwbreed, van architecten, aannemers en corporatiebestuurders tot vertegenwoordigers van beleggers, is niettemin het bewustzijn groeiende dat het tijd is om belangrijke slagen te maken. Alleen al om de crisis te overleven. Of, zoals een van de respondenten dat verwoordt: “Out of de box or out of the market.”

Dat nieuw niet per definitie goed is, realiseren ze zich ook. Zo wordt gewezen op een aantal recente schandalen bij corporaties. Die beliepen verkeerde nieuwe wegen. Zelfkritiek blijkt ook verder ruim aanwezig. Typeringen die klinken over de sector, bouwbreed gezien: behoudend, conservatief, intern gericht, traditioneel, verzuild, verkokerd, ingeslapen, verkrampt, verstokt, verwend en vastgeroest. Dat wil niemand zijn, reden voortvarend stappen te willen zetten die dergelijke beelden achterhaald moeten maken.

De crisis dwingt bedrijven en branches kritisch naar zichzelf te kijken en te inno veren, ook al zijn de middelen juist nu beperkt.

Dat de meerderheid van de bestuurders (52 procent) zegt komend jaar meer geld en/of aandacht te gaan besteden aan onderzoek en ontwikkeling, tekent volgens de onderzoekers het belang dat eraan wordt gehecht. Een ondernemer verzucht hierbij: “je zit in een spagaat: overleven én strategie maken. ”

Vernieuwing op bedrijfsniveau zien de geïnterviewden vooral in betere samenwerking met klanten (49 procent), bedrijfsprocessen (30 procent) en productpositionering (21 procent). Op sectorniveau gaat het vooral om samenwerking binnen en buiten de bouwkolom en het inspelen op de nieuwe realiteit, welke nieuwe opgaven metzich meebrengt. Het belangrijkste sleutelwoord hierbij is duurzaamheid.

Reageer op dit artikel