nieuws

Bioaromaten in plaats van olie in verf

bouwbreed

Door uit biomassa bioaromaten te produceren is de verfindustrie in staat een grote stap te zetten in de verdere verduurzaming van zijn producten. De verfindustrie wil dat in 2030 tenminste de helft van de grondstoffen voor coatings biobased zijn, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

TNO en de brancheverenigingen VVVF (verf- en drukinktfabrikanten) en VNCI (chemische industrie) hebben de handen ineen geslagen om de doelstelling voor vergroening van de sector te realiseren. Dat willen zij doen in nauwe samenwerking met de schildersbedrijven.

De huidige generatie verven is nog grotendeels vervaardigd uit aardolieproducten. Aromaten vormen een belangrijke grondstof voor onder andere coatings. Op dit moment zijn nog nauwelijks bioaromaten op de markt. Het is de bedoeling van de partijen die deelnemen in het project dat deze op grote schaal uit biomassa worden gemaakt.

Volgens Corne Rentrop van TNO is het vanuit de chemie bekeken goed mogelijk om uit bioaromaten coatings en lakken te produceren. Coatings maken die kwalitatief voldoen aan de eisen die aan de huidige producten worden gesteld, is een kwestie van de goede samenstelling vinden. Zo kunnen bijvoorbeeld suikers en lijnzaadolie dienen als grondstof.

Onderzoek

Over de laatste stand van de techniek in de productie van verf wil TNO uitgebreid met de sector in overleg. Daarnaast is het de bedoeling dat biobased componenten die al op de markt zij, verder ontwikkeld worden tot nieuwe harsen.

Op het vlak van de ontwikkeling van biobased aromaten is overigens nog maar weinig onderzoek gedaan. TNO participeert daarom met de Vlaamse onderzoeksinstelling Vito in een onderzoekscentrum dat zich samen met bedrijven gaat richten op de productie van bioaromaten. Hierbij wordt bekeken of de toepassing ervan ook voor andere bedrijfstakken interessant kan zijn, aangezien de verfsector relatief klein is.

Rentrop wijst er overigens op dat het duurzaam maken van verf niet alleen technisch een uitdaging is, maar dat het ook gaat om haalbaarheid, acceptatie door de markt, business cases en samenwerking binnen de keten.

Reageer op dit artikel