nieuws

Arbeidsmigranten mogen lege kantoren betrekken

bouwbreed

Arbeidsmigranten kunnen binnenkort terecht in leegstaande gebouwen. Minister Blok (wonen) en minister Asscher (sociale zaken) zijn bezig met wetgeving die dat mogelijk moet maken.

Onderdeel van de aanpak EU-migratie is naast registratie van buitenlandse werknemers en een actieplan voor aanpak van schijnconstructies ook ruimte voor bevredigende huisvesting van arbeidsmigranten. Deze kunnen tijdelijk in leegstaande kantoren worden ondergebracht. Daartoe is per 1 juli de Leegstandswet gewijzigd. De maximum duur voor tijdelijke verhuur is verlengd naar zeven jaar en tijdelijke verhuur van te koop staande woningen is verlengd naar vijf jaar. Ook krijgen gemeenten meer mogelijkheden om malafide pandeigenaren aan te pakken en komen er afspraken met de regio’s over meer en betere huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten, de zogenoemde Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten.

Ook zijn gemeenten en Rijk bezig met een landelijke uitrol van een pilot waarbij het eerste verblijfsadres van de arbeidsmigrant wordt geregistreerd. Dit zijn onderdelen van een pakket aan maatregelen om verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen waarbij goedkope arbeidskrachten uit Roemenië en Bulgarije de binnenlandse werknemers wegconcurreren. Ook komen veel schijnconstructies voor waarbij arbeidsmigranten oneerlijke concurrentie vormen voor binnenlandse werknemers door onder andere onduiking van minimum- en cao-loon, belasting -en premieplicht en gefingeerde dienstverbanden. Minister Asscher heeft daarvoor onlangs een aanpak gepresenteerd.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels