nieuws

Aanbestedingen vol fouten

bouwbreed Premium

Driekwart van de overheidsaanbestedingen verloopt ‘slordig’ en ‘traditioneel’. Dat levert een schadepost op van minimaal 55 miljoen euro per jaar. Dat is de conclusie van het jaarlijkse onderzoek van het Aanbestedingsinstituut.

Driekwart overheidsopdrachten slordig en traditioneel

Vorig jaar zijn 2450 bouwprojecten via openbare aanbestedingen op de markt gekomen. De dalende trend van de afgelopen jaren zet door. De crisis in combinatie met het stijgende aantal onderhandse procedures zijn daar debet aan. Ook komt nog 88 procent van de opdrachten traditioneel op de markt, waarbij voor 77 procent van de openbare aanbestedingen uitsluitend op de laagste prijs wordt gegund. Slechts bij 12 procent van de opdrachten is sprake van een moderne contractvorm. Ronduit “verontrustend” noemt manager Joost Fijneman van het Aanbestedingsintituut, gelieerd aan Bouwend Nederland, het grote aantal fouten. Fijneman schat dat daardoor 55 miljoen euro wordt verspild. Bij 36 procent van de opdrachten zijn hoofdkenmerken als hoeveelheden en waarde onduidelijk. Bij bijna de helft van de opdrachten zijn de geschiktheidseisen niet meteen duidelijk, wat potentiële inschrijvers veel extra leeswerk kost. Opvallend is verder dat bij een kwart van de opdrachten de verplichte minimumtermijnen niet worden gehanteerd. Bij nog eens 16 procent van de aankondigingen missen de emvi-criteria. Daaruit volgt de schokkende conclusie dat bij driekwart van de opdrachtendus cruciale fouten worden gemaakt.

Opvallend is dat het Rijk ook veel steken laat vallen bij de formulering van aankondigingen van opdrachten. De rijksopdrachtgevers staan bekend als relatief professioneel maar gaan dus ook slordig om bij het aankondigen van hun projecten. Defensie levert nog het beste werk door bij de helft van de opdrachten een complete aankondiging te maken, maar ProRail komt niet verder dan een schamele 8 procent. Hollandse Delta levert met 79 procent het vaakst een complete aankondiging. Als het gaat om het formuleren van zorgvuldige opdrachteisen, steekt Rijkswaterstaat er met 96 procent met kop en schouders bovenuit. Ook Arnhem en Brabantse Delta doen het met 80 procent goed. Hekkensluiters zijn het waterschap Aa en Maas (31 procent) en de provincie Noord-Holland (25 procent).

Reageer op dit artikel