nieuws

Zuid-Holland investeert 
330 miljoen in infrastructuur

bouwbreed

De provincie Zuid-Holland trekt de komende jaren 330 miljoen euro uit voor de verbetering van vaarwegen en infrastructuur. Dat staat in een voorstel dat Gedeputeerde Staten gisteren bekend heeft gemaakt.

“Gedeputeerde Staten bespreken dit voorstel in oktober”, verwacht de woordvoerder van de provincie. “Het geld stond al gereserveerd in het Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur voor onderhoud en aanleg van nieuwe infra. Nu maken we duidelijk hoe we dat geld willen verdelen.”

Geld gaat onder meer naar de Knoop Leiden West (36 miljoen), de N207 corridor (41 miljoen), capaciteitsuitbreiding van de N211 (44 miljoen) en nog zo’n achttien kleinere projecten. Samen zijn deze plannen goed voor 240 miljoen euro. Daarnaast reserveert GS 25 miljoen euro voor openbaar vervoer en een soortgelijk bedrag voor vaarwegen. Het budget wordt verder verdeeld over fietspaden, innovatie zoals stil asfalt en energietransitie. Slechts over enkele projecten, zoals capaciteit N211, is al een besluit genomen.

Met deze verdeling komt het provinciebestuur tegemoet aan de wens van Gedeputeerde Staten om het geld evenwichtig te spreiden over de gehele provincie. “We willen dat Zuid-Holland een sterke economische regio is en blijft”, stelt Gedeputeerde Ingrid de Bondt. “Dat is nodig voor onze concurrentiepositie en belangrijk voor ondernemerschap en werkgelegenheid.” De budgetten worden opgenomen in het meerjarenprogramma 2014 tot 2028.

Reageer op dit artikel