nieuws

Sensoren onder werkkleding waarschuwen voor hitte

bouwbreed

TNO heeft een methode ontwikkeld die werknemers waarschuwt als hun lichaamstemperatuur te hoog oploopt. De onderzoeksorganisatie stelt dat hiermee hitteziekten kunnen worden voorkomen.

In veel be1drijfstakken, bijvoorbeeld de wegenbouw, lopen werknemers het risico op hitteziekten. Die kunnen variëren van flauwte en kramp tot zonnesteek, uitputting en oververhitting. De kans op hitteziekte ontstaat zodra de lichaamstemperatuur boven de 38,5 graden Celsius komt.

Volgens onderzoeker Hein Daanen van TNO in Soesterberg komen dergelijke verschijnselen bij bepaalde beroepen vaak voor en zorgen ze voor veel uitval. Dat was de aanleiding tot de ontwikkeling in Europees verband van een methode die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het beperken van hitteziekten. Binnen een door TNO geleid project is werkkleding met ingebouwde sensoren ontwikkeld. De sensoren zijn aangebracht in een T-shirt en een dunne sjaal.

Het bijzondere is volgens Daanen dat het systeem een indicatie geeft van de kerntemperatuur van het lichaam. Dit gebeurt op basis van huidtemperatuur, vochtigheid en hartslagfrequentie. “Een dergelijk systeem bestond nog niet. Zodra de kritieke temperatuur wordt bereikt gaat op het werkpak een lampje branden. De werknemer kan dan maatregelen treffen, zoals even een koelere plek opzoeken, een pauze nemen of water drinken. Als de werknemer zelf geen actie onderneemt, gaat er uiteindelijk een seintje naar de centrale”, licht Daanen toe.

De kleding met het monitoringsysteem is volgens hem niet extra belastend voor de werknemer. Het is beproefd bij Tata Steel in Nederland, bij wegwerkers in Italië en in de keramische industrie in Litouwen.

Daanen wijst erop dat de bottleneck bij invoering van dergelijke systemen vaak de prijs is. “Inkopers staan niet te springen om te investeren in dergelijke innovaties.” Daarom is aansluiting gezocht bij Europese programma’s waarin bedrijven met subsidie worden ondersteund, zodat aanschaf aantrekkelijk wordt.”

Reageer op dit artikel