nieuws

Oude Afsluitdijk aangepakt

bouwbreed Premium

De tachtigjarige Afsluitdijk is drastisch aan een verjongingskuur toe en moet worden opgeknapt. Witteveen + Bos maakte in opdracht van Rijkswaterstaat een voorzet voor de aanpak.

Extra spuicapaciteit hard nodig

Het startdocument ligt tot en met 23 september ter inzage voor inspraak en de uitkomsten zullen de basis vormen voor de verdere uitwerking en de MER-procedure (zie www.cobouw.nl). De 32 kilometer lange dijk is een van de zwakke schakels langs de Nederlandse kust. Uiterlijk in 2020 moet de dijk weer aan alle veiligheidsnormen voldoen en nog weer minimaal 30 jaar meekunnen. Daarvoor wordt ingezet op een tweeledige aanpak waarbij tegelijk wordt gewerkt aan dijkversterking en vergroting van de spuicapaciteit om water uit het IJsselmeer af te voeren naar de Waddenzee.

Aanvankelijk waren er wilde plannen om de Afsluitdijk op te pimpen met woningbouw en windmolens. Bouwcombinaties mochten aan de slag om zich op papier uit te leven. Intussen sloeg de crisis toe en werden de plannen versoberd. Momenteel is er 577 miljoen euro gereserveerd. Daar kunnen nog enkele tientallen miljoenen bijkomen voor duurzame initiatieven als blue energy en zonne-energie.

Nog een scala van opties ligt open en het is de bedoeling de plannen tot aan 2015 verder te trechteren tot één concreet uitvoeringsbesluit. Rijkswaterstaat heeft eerder dit jaar de intentie uitgesproken om de Afsluitdijk als een dbfm-contract uit te voeren, maar in het startdocument wordt alleen gerept over selectie van een bouwcombinatie via een economisch meest voordelige inschrijving. Ook de eerdere studie naar de uitgebreide mogelijkheden voor windenergie komt maar mondjesmaat aan bod.

Overigens wordt aan de huidige ligging van de A7 niet gemorreld. De ruimte om het dijklichaam aan te pakken zit in de kruin, het buitentalud en aan de binnenkant van de dijk. Bij de Friese kust is het ook mogelijk om de dijk traditioneel te versterken.

Tegelijk is de laatste jaren een omslag in het denken geweest als het gaat om spuien. Voor het vergroten van de spuicapaciteit wordt rekening gehouden met een budget van 203 miljoen euro. Omdat ombouw van de huidige spuicomplexen bij Den Oever en Kornwerderzand mogelijk blijkt, is de gedachte nu: ‘spuien als het kan, pompen als het moet’.

Reageer op dit artikel