nieuws

Opmars onafhankelijk specialist

bouwbreed Premium

Toepassing van nieuwe bouwconcepten leidt tot het ontstaan van nieuwe beroepsgroepen. Remko Tieman van bureau Q-Consult voorspelt de opkomst van de onafhankelijke betonspecialist.

Lean ontwerpen en bouwen vraagt kritisch oog van zelfstandige betondeskundige

Wie slimmer en zuiniger wil bouwen volgens de principes van lean, is aangewezen op hechte samenwerking. Daarover bstaat geen twijfel. Zonder teamwerk vallen zelfs de beste plannen in duigen. Samen optrekken in een helder omschreven partnerschap is weliswaar de beste keuze maar lost niet direct alle knelpunten op, zo blijkt uit onderzoek van Schelte Brandsma van de Universiteit Twente. Op cruciale punten zullen onafhankelijke deskundigen moeten worden ingezet om de projecten naar wens van de klant zo goed mogelijk uit te voeren. De deelnemende partijen blijken, ook al werken ze in partnerschap, toch vooral de neiging te hebben op te komen voor eigen oplossingen en het eigen belang.

Tieman: “De meeste winst kan behaald worden door niet alleen lean te bouwen maar ook lean te ontwerpen. Randvoorwaarde is om de vaste partners eerder in het ontwerpproces te betrekken. Maar hoe krijg je de beste en meest innovatieve vakkennis binnen? Expertise die los staat van de leverancier?”

Tieman ziet ruimte voor een nieuwe beroepsgroep van onafhankelijken die in de ontwerpfase alternatieven kunnen aandragen. “Iemand die zegt: dit ontwerp kun je beter uitvoeren met een tunnelbekisting dan traditioneel in het werk gestort. Zo krijgt een bouwer wel de beste expertise. De leveranciers zijn toch gewend te adviseren wat ze het beste kunnen. We vinden het logisch dat bedrijven een constructeur inschakelen, met zijn specifieke kennis. Bij lean bouwen past hoogstwaarschijnlijk de onafhankelijke betonexpert.”

Jan Telman van Q-Consult: “Traditioneel zag je de hoofdaannemer die de onderaannemers en de leveranciers uitkneep. In een model van samenwerking gaat dat veranderen. Maar wat wordt dan je verdienmodel? Dat is een grote uitdaging. Hoe krijg je iedereen happy.” Telman ziet bedrijven straks toenemend een beroep doen op onafhankelijken, ingehuurd van een instituut als TNO of van de ingenieursbureaus. Afhankelijk van het project kan extra deskundigheid verlangd zijn op terreinen als staal en beglazing. In opkomst is ook het vak van BIM-modelleur, een verbeterde versie van de CAD-tekenaar. Bij het gebruik van BIM kunnen de modelleurs de effecten van keuzes laten zien op kosten en doorlooptijden.

> pagina 6: ‘In ontwerpfase valt nog veel winst te halen’

Reageer op dit artikel