nieuws

Nieuwe ziektewet legt kosten neer bij bedrijven

bouwbreed

Een werkgever moet na 1 januari 2014 premie betalen voor een tijdelijke werknemer die na uitdiensttreding ziek is geworden. Dat is het gevolg van de nieuwe ziektewet.

Tijdelijke werknemers vallen ook onder premieverplichting bedrijven

De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (BeZaVa) treedt volgend jaar in werking. Met deze wet vallen flexibele arbeidskrachten bij arbeidsongeschiktheid niet langer onder de Ziektewet, maar onder hetzelfde stelsel als vaste medewerkers.

“Dat betekent dat een werkgever premie voor z’n kiezen kan krijgen voor een werknemer die inmiddels niet meer in dienst is”, legt Jørgen Hulsmans, beleidsmedewerker sociale zekerheid bij Bouwend Nederland, uit. “Een tijdelijke werknemer stroomt gezond het bedrijf uit en binnen dertig dagen wordt hij ziek, dan moet het bedrijf alsnog premie over deze medewerker betalen.”

Een nadeel is dat werkgevers zich momenteel nog niet tegen deze kosten kunnen verzekeren. “Het risico is niet in te schatten door verzekeraars; zij kunnen daardoor geen product maken waarmee werkgevers zich tegen risico’s kunnen indekken.”

Beter

Truus Remkes, beleidsmedewerker bij de Aannemersfederatie Nederland wijst erop dat tijdelijke medewerkers zich in de huidige slechte economische tijden nogal eens ziek melden vlak voordat ze uit dienst gaan. “Nu vallen tijdelijke medewerkers nog onder de publieke voorziening van de Ziektewet. Daarmee krijgen ze in ieder geval twee jaar inkomen. Een werkloosheidsuitkering gaat pas in als de werknemer weer beter is.

Bouwend Nederland onderzoekt wat de gevolgen zijn van de wetswijziging en hoe werkgevers de risico’s kunnen beperken. Een consequentie is dat het aantrekkelijker wordt voor werkgevers om mensen via payrolling of een uitzendconstructie in dienst te nemen. “Dit is alleen van toepassing op werknemers die via een tijdelijk contract in dienst zijn.” Een ander gevolg van de wet is dat grote, middelgrote en kleine bedrijven verschillende soorten premies krijgen, afhankelijk van het aantal medewerkers. De brancheorganisatie wil eind dit jaar werkgevers concrete adviezen kunnen geven.

Reageer op dit artikel