nieuws

‘Meer energiebesparing mogelijk met zonnethermie’

bouwbreed

‘Meer energiebesparing mogelijk met zonnethermie’

Zonnewarmtetechnieken kunnen een groot deel van de warmte- en koelingsvraag dekken. De toepassing is nu nog gering door de relatieve onbekendheid.

“De energievraag van gebouwen bestaat voor 20 procent uit elektra. Deze vraag kan duurzaam worden opgewekt met zonnepanelen. Maar naast elektra bestaat het energiecverbruik voor 49 procent uit warmte”, zegt Frank Zegers die voor de Stichting Zonne-energie Wageningen de markt voor zonthermische systemen in kaart heeft gebracht en de verschillende systemen heeft geïnventariseerd.

In Zuid-Europa en Turkije is het een normaal beeld, de zonnecollectoren met warmwatervaten op de daken van de huizen. In noordelijke landen wordt meer gewerkt met afgedekte zonnecollectoren die minder opvallen. Maar zelfs dan is zeker in Nederland de penetratiegraad nog laag.

Bekijk de Inventarisatie zonthermische systemen

Lees morgen in Dagblad Cobouw meer over zonnethermie

Reageer op dit artikel