nieuws

Jan de Nul weet 
topomzet van 2011 vast te houden

bouwbreed

Jan De Nul wist in 2012 zijn topomzet uit 2011 van ruim 
2,1 miljard euro uit 2011 vast te houden. Voor de derde keer passeerde de Belgische waterbouwer daarmee de grens van 2 miljard euro. Voor dit jaar rekent de onderneming op een vergelijkbare prestatie.

Dat de nettowinst daalde naar 116 miljoen euro (2011: 201 miljoen euro) komt, zo verklaart het bedrijf in zijn jaarverslag, doordat met het bereiken van het hoogtepunt van het investeringsprogramma ook de afschrijvingen piekten.

In het verslagjaar werd de vloot uitgebreid met zes nieuwe schepen: drie sleephopperzuigers en drie splijtbakken. Hiermee werd het ambitieuze meerjarige investeringsprogramma vrijwel afgerond. Begin dit jaar kwamen de laatste twee schepen uit het programma in de vaart: de sleephopperzuiger Bartolomeu en het valpijp- en mijnbouwschip Joseph Plateau.

Kostbare nieuwe schepen en meer personeel tekenen de ambities van het bedrijf. Op de activiteiten werden goede resultaten geboekt. Het brutoresultaat (de ebitda-marge) groeide van 458 miljoen euro naar 510 miljoen euro. Na afschrijvingen resteerde als brutoresultaat (ebit) 219 miljoen euro.

De internationale marktsituatie vertaalt zich voor het bedrijf, zoals de directie het formuleert in zijn toelichting bij het jaarverslag, “in een hevige concurrentiestrijd gepaard met een strikte opvolging van kostenefficiëntie”. Het is een kolfje naar de hand van de Belgische onderneming want dat is, zo voegt de directie toe, “precies datgene waar Jan De Nul Group in uitblinkt”.

De verwachting is dat 2013 net als 2012 moet worden getypeerd als een overgangsjaar, in afwachting van het herstel van de algemene economische groei wereldwijd. Europa staat op de rem, maar ook op markten met “groeicapaciteiten” zoals in BRIC-landen en het Verre Oosten worden investeringen getemporiseerd in afwachting van het globale economische herstel.

Latijns-Amerika en het Verre Oosten bieden als nieuwe groeimarkten desondanks nog volop werk, wat eraan bijdraagt dat de onderneming per saldo redelijk uit de voeten kan.

Reageer op dit artikel