nieuws

Innovatie gebaat bij minder subsidies

bouwbreed Premium

Hoe meer regels er zijn, des te meer innovatie geremd wordt. Dat geldt ook voor subsidies met de bijbehorende voorwaarden. De overheid moet wat dat betreft veel globaler gaan werken.

Het lijkt zo leuk, de overheid die innovaties in bijvoorbeeld de energiesector subsidieert. Maar die zelfde overheid maakt vervolgens subsidievoorwaarden die innovaties juist remmen. Dat kan door – uiterst curieus – als voorwaarde te stellen dat het om bewezen technieken moet gaan.

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling constateert een dergelijke houding bij de overheid op vele terreinen. De terugtredende overheid die de verantwoordelijkheid weer veel meer bij de burger wil leggen, maar tegelijkertijd blokkades opwerpt om die verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk te nemen.

Ook op ruimtelijk gebied is het fenomeen merkbaar. Was het van oudsher de overheid, of in dit geval overheden waar het steden betreft, die bepaalden wat waar gebouwd moet worden en hoe de gebouwde omgeving eruit moet zien, nu komen initiatieven veel meer van onderop. De RMO heeft daar wel een verklaring voor. “Dat komt mede doordat een goede doordenking van de consequenties van het streven naar minder overheid, meer samenleving ontbreekt”, schrijft de raad in een recent advies. Dat maakt het lastig voor de overheid om zaken los te laten”.

Voorbeelden

Toch zijn er voorbeelden van hoe het ook kan. Neem het programma Energiesprong dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgevoerd. Daarin zit de nodige ruimte om zelf te zorgen voor de invulling ervan. Het gevolg is dat gezocht wordt naar steeds wisselende partners waarmee innovatief aan de slag gegaan wordt om de woningvoorraad te verduurzamen hetgeen op zich ook weer innovaties moet opleveren.

Als ‘bijvangst’ heeft dat alweer geleid tot andere initiatieven als de Stroomversnelling, een programma om 111.000 corporatiewoningen duurzaam aan te pakken. Daarnaast probeert Energiesprong de bouw te verleiden contractueel de garantie te geven aan opdrachtgevers dat zij ‘nul op de meter’ krijgen.

Reageer op dit artikel