nieuws

Hypotheekakkoord nog niet rond

bouwbreed

Een akkoord over het Nationaal Hypotheek Instituut (NHI) is nakende. Het Financieele Dagblad meldde gisteren dat het kabinet en pensioenfondsen en verzekeraars een akkoord hebben gesloten. Zover is het echter nog niet.

Volgens een woordvoerder van het m inisterie van Financiën lopen de gesprekken nog en is er geen slotconclusie. “Binnenkort sturen we een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken, verder kunnen we er nog niets over zeggen.”

Sinds dit voorjaar praten minister Dijsselbloem (Financiën) en pensioenfondsen over een hypotheekakkoord. Volgens het plan moet een nieuwe hypotheekinstelling alle bestaande NHG-hypotheken van de banken overnemen. Dit fonds wordt gefinancierd door pensioenfondsen en verzekeraars. Het Rijk staat daarbij garant voor de leningen. Banken krijgen op deze manier meer lucht op hun balansen.

Het NHI kan goed nieuws betekenen voor de bouw, denk Jan Fokkema. Hij is voorzichtig positief. “De details en de omvang zijn nog niet bekend, maar he t lijkt te gaan om substantiële bedragen.”

Het NHI zou betekenen dat een fors deel van de hypotheekschulden van de balansen van de banken verdwijnt. “Daardoor krijgen ban ken meer ruimte, zij zullen daardoor makkelijker nieuwe hypotheken verstrekken”, denkt de voorman van de ontwikkelaars. “Daarbij zal door toegenomen concurrentie de hypoheekrente dalen, maar hoeveel dat zal zijn is koffiedik kijken.” Volgens Fokkema is het NHI belangrijk om de woningmarkt in beweging te krijgen. “Het is goed voor het herstel van het vertrouwen in de woningmarkt. Daarbij zie je nu dat mensen vaak gebruik willen maken van dit moment, de lage woningprijzen, maar vaak krijgen ze de financiering niet rond.” Fokkema zegt niet te kunnen overzien of dit akkoord ver genoeg gaat. “Er is al veel bereikt. Voor pensioenfondsen is het nu aantrekkelijk om te investeren in hypotheekfondsen.”

De stichting Waarborgfonds Eigen Woningen geeft de NHG-garanties uit. Met een budget van 786 miljoen euro staat het garant voor uitstaande leningen ter waarde van 154 miljard euro (volgens de jaarcijfers 2012). Nederlandse pensioenfondsen beleggen momenteel zo’n 14 procent van hun vermogen in Nederland, ongeveer 135 miljard euro.Daarvan zit 12,7 miljard euro in hypotheken.

Reageer op dit artikel