nieuws

Huismus belemmering voor sloop aftandse flats in Heerlen

bouwbreed

Huismussen en zwaluwen staan de sloop van enkele aftandse flatgebouwen in Hoensbroek (Heerlen) in de weg.

De dichtgespijkerde gebouwen vormen een puist in de wijk en moeten dringend tegen de vlakte. Ze geven een troosteloze aanblik en de wijk verloedert erdoor, zegt een woordvoerster van corporatie Woonpunt, eigenaar van de flats. Bovendien moet in Heerlen dringend worden gesloopt vanwege de bevolkingskrimp in de stad.

Maar het mag niet. De aanwezigheid van de beschermde huismus maakt een ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet nodig van het ministerie van Economische Zaken, dat deze alleen geeft bij een zwaarwegend belang.

Om dit soort blokkades in de toekomst te voorkomen wordt de wet weliswaar aangepast, maar het duurt twee jaar voor het zo ver is. B en W hebben geen zin om daarop te wachten en dus ligt de sloopkogel alvast klaar.

Deze week is Woonpunt druk bezig met de verhuizing van gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen naar vogelkastjes in de wijk. Vervolgens controleert de gemeente of die verhuizing volgens de regels is verlopen en de dieren goed wonen. Omdat de gemeente die controle pas in januari kan uitvoeren, blijft de slopershamer tot februari ongebruikt.

Reageer op dit artikel