nieuws

Historische dijken dreigen te verdwijnen door onwetendheid

bouwbreed

Gebrek aan onderhoud, erosie, landbouwkundig gebruik en onwetendheid leiden tot grote schade aan waterkeringen van cultuurhistorische betekenis.

Veel van deze dijken hebben hun oorspronkelijke functie verloren en er is weinig animo functieloze dijken te onderhouden. Een bijkomend probleem is dat sommige waterkeringen niet meer worden herkend omdat ze zijn opgegaan in het landschap. Dat stelt de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed in de publicatie ‘Een toekomst voor dijken’.

Sinds 2012 is het voor gemeenten verplicht bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening te houden met cultuurhistorische waarden. De Rijksdienst wijst er op dat dijken veelal beeldbepalende elementen in het landschap zijn. Daarom moeten ze worden opgenomen in gemeentelijke erfgoednota’s en cultuurhistorische waardekaarten.

Verder wijst de Rijksdienst er op dat het beleid op het gebied van de cultuurhistorisch interessante waterkeringen per provincie verschilt. De provincies Groningen en Noord-Holland noemt de organisatie als belangrijke beschermers van dit soort dijken. Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant tonen weinig belangstelling voor de dijken. In Overijssel geldt dit ook, maar bij de rijksdienst verwacht dat hierin binnen afzienbare tijd verandering komt omdat deze provincie werkt aan een nieuwe cultuurhistorische waardenkaart. Hierin zal aandacht komen voor de waterkeringen.

Reageer op dit artikel