nieuws

Herinrichting IJsseldelta in één keer aangepakt

bouwbreed

De herinrichting van de IJsseldelta is deze week op de markt gezet. Met een totale projectsom van 281 miljoen euro in een gebied van 650 hectare is het een van de grootste projecten uit het programma Ruimte voor de Rivier.

Regio Zwolle uiterlijk in 2019 veilig

Partijen kunnen zich tot 1 oktober melden om in aanmerking te komen voor de aanbesteding. Doel is de regio Zwolle/Kampen te beschermen tegen het water. Daarbij wordt 18 kilometer dijken gebouwd tussen de IJssel en het Drontermeer, het zomerbed verlaagd, waterkeringen aangelegd en een 400 meter lange brug gebouwd.

“Het is echt een uitgestrekt gebied, waar vroeger de Zuiderzee en de rivier vrij spel hadden. Dat zie je nu terug in het grillige patroon van de ondergrond waarop straks de dijken gebouwd moeten worden. Het is een veelzijdig project en alleen een bouwcombinatie die zijn zaakjes goed heeft georganiseerd, zal deze klus aankunnen”, voorspelt Ton Swanenberg, projectmanager namens Overijssel en Rijkswaterstaat. De slappe ondergrond is een van de onzekere factoren bij het project en bepalend voor het tempo waarin de dijken kunnen worden gebouwd.

Afstemmen

De afgelopen twee jaar is Swanenberg vooral druk geweest de plannen af te stemmen met de dertien betrokken overheden. Inmiddels liggen twee bestemmingsplannen en zeventien vergunningen ter inzage en is de grondverwerving in volle gang. Tegelijk is deze week de aanbesteding van het d&c-contract in combinatie met een dialoogfase in gang gezet. Het risicobeheersplan zal een belangrijk gunningscriterium worden bij de economisch meest voordelige inschrijving. Eind volgend jaar wordt het project gegund en eind 2019 moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.

Vooruitlopend op de megaklus loopt al de aanbesteding van de inrichting van een rietmoeras. “Het riet moet twee jaar kunnen groeien als alternatieve broedplaats voor een moerasgebied dat straks het veld moet ruimen.” Het lichten en conserveren van het hier gevonden Koggeschip is een specialistisch werk dat in een apart project op de markt komt.

Reageer op dit artikel