nieuws

Groningen wacht meer en heviger aardbevingen

bouwbreed

Honderden, wellicht zelfs duizenden woningen in Groningen zullen versterkt moeten worden om zwaardere aardbevingen te doorstaan. Dat schrijft minister Kamp aan de Tweede Kamer.

In zijn brief benadrukt Kamp dat het om voorlopige gegevens gaat. Dat geldt zeker voor een KNMI-rapport waarin is uitgegaan van een aardbeving van 5 op de schaal van Richter. De kans op zwaardere bevingen dan de nu maximaal 3,9 wordt waarschijnlijk genoemd, maar hoe groot die beving dan zal zijn, daar doet het KNMI nog onderzoek naar.

Het betekent in elk geval dat woningen in de bevingsgebieden versterkt zullen moeten. Dat zal naar verwachting in de tweede helft van volgende jaar van start gaan.

Hierbij moet gedacht worden aan het verstevigen van enige honderden tot enige duizenden huizen, afhankelijk van de exacte grootte van de maximale grondbeweging. Het plan van aanpak voor preventieve versterkende maatregelen zal een strategie beschrijven om dit op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze te doen.

De bewindsman beseft dat een dergelijke operatie grote impact heeft op de bevolking in het gebied. “Samen met de NAM zal ik bezien hoe deze overlast geminimaliseerd kan worden en hoe door het inzetten van lokale expertise als bouwkundigen en aannemers de economie in de regie versterkt kan worden. Bovendien zullen de vele toeleveranciers van deze bedrijfstak hier ook van kunnen profiteren”, zo verguldt Kamp de bittere pil.

Uit een ander onderzoek zou blijken dat het aardbevingsrisico in de regio nauwelijks effecten heeft op de huizenprijzen. Dat wijkt volgens de bewindsman sterk af van waarnemingen bij zowel lokale overheden als bij makelaars. Daarom gaat hij samen met de lokale overheden de prijzen scherp in de gaten houden.

De effecten op vitale infrastructuur, dijken, leidingen en kunstwerken, zijn heel divers. Een onderzoek van Deltares hiernaar geeft aan dat de effecten op dijken gering zal zijn. Dit geldt zeker voor de primaire keringen die een hoge stabiliteit hebben en voldoende kerende hoogte. Dat zou alleen bij Eemshaven en bij Vierhuizergat anders kunnen zijn omdat daar de stroomgeul vlak langs loopt.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels