nieuws

Feenstra bouwt activiteiten in nieuwbouw af

bouwbreed Premium

Feenstra Verwarming trekt zich nog verder terug uit de nieuwbouwmarkt. Daardoor zal het aantal werknemers dit jaar opnieuw teruglopen.

D at schrijft het installatieconcern, onderdeel van energieconcern Nuon, in het jaarverslag over 2012.

De onderneming zag afgelopen jaar het aantal medewerkers dalen van ruim 1400 tot 1250. Deze afname werd grotendeels veroorzaakt door de afstoting van de divisie Nieuwbouw. De vestigingen in Snelrewaard, Beek en Venray werden overgenomen door Bogro. De vestiging in Heerenveen werd gesloten.

Feenstra zet de afbouw van de nieuwbouwactiviteiten onverminderd voort. Het bedrijf voorziet daardoor een verdere afname van het aantal werknemers. Met hoeveel meldt het bedrijf niet.

De terugtrekkende beweging uit de nieuwbouw houdt verband met de volumedaling i n deze markt. Feenstra ziet echter ook de renovatiemarkt verslechteren. “Door uitstel van renovatiewerk” neemt de prijsdruk toe en de productie af”, aldus de onderneming.

Ook de activiteiten in de consumentenmontagemarkt stonden onder druk. De verhuuractiviteiten – Feenstra verhuurt warmwatersystemen – groeiden daarentegen, “zowel in aantallen als in bedrijfsresultaat.” Om die reden zullen deze activiteiten w orden uitgebreid. Van moeder Nuon ontvangt Feenstra daarvoor een aanvullende financiering van 35 miljoen.

Financieel kende de verwarmingsspecialist een lastig jaar. De omzet liep met 13 procent terug tot 173,4 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat daalde eveneens, van 9,3 miljoen naar 2,2 miljoen negatief. Ook onder aan de streep werden rode cijfers geschreven. Het verlies kwam uit op 1,7 miljoen. Een jaar eerder werd nog een winst behaald van 7,2 miljoen.

Feenstra noemt de vooruitzichten voor dit jaar “matig”. De vraag naar woningen en renovatiewerkzaamheden zal zich in 2013 “onvoldoende herstellen”, schat het bedrijf in. Zorgen om de continuïteit maakt de directie zich echter niet. Die is, zo stelt ze, “afdoende geborgd”.

Reageer op dit artikel