nieuws

Europa pakt fraude met regels aan

bouwbreed Premium

De lidstaten van de Europese Unie werken samen bij het opsporen van valse CE-markeringen. De frauduleuze documenten worden uitgewisseld tussen de lidstaten. Tegen fraudeurs wordt opgetreden.

EU speurt naar valse CE-markeringen

Het uitwisselen van gegevens gebeurt op basis van een Europees handhavingsoverleg. Informatie over producten die onveilig zijn of gevaarlijk voor de gezondheid, worden verspreid via het zogeheten Rapex-systeem. Het gaat om een methode waarmee snel gegevens over gevaarlijke producten kunnen worden uitgewisseld tussen Europese landen.

Dat antwoordt minister Blok (wonen) op vragen van de algemene commissie voor wonen en rijksdienst. De vragen hadden betrekking op wijzigingen van het Bouwbesluit in 2012. Deze betroffen de uitvoering van de verordening van bouwproducten.

De bewindsman tekent aan dat fabrikanten, importeurs en distributeurs geregeld gecontroleerd worden op gegevens die ze bij hun producten verstrekken. Indien hun informatie niet klopt treedt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hiertegen op. Zo kunnen fabrikanten die de Europese regels met voeten treden, een dwangsom opgelegd krijgen. Worden de regels doelbewust geschonden, dan kan de ILT maatregelen nemen op grond van de Wet economische delicten.

1800 meldingen

CE-markering toont dat een product voldoet aan de regels van de Europese Unie. Tegen deze regels wordt vaak gezondigd. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit krijgt jaarlijks 1800 meldingen over uiteenlopende producten die niet aan de Europese regels voldoen.

Verder blijkt uit het schrijven van minister Blok dat er geen Europese eisen gelden voor de kwaliteit van bouwmaterialen of bouwproducten. Dit is een landelijke aangelegenheid.

Reageer op dit artikel