nieuws

Doorbreken negatieve spiraal prioriteit

bouwbreed

De jongste cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) geven aan dat Nederland na Cyprus het slechtst presterende jongetje van de klas is. Intussen blijft de politiek worstelen met de vraag hoe de negatieve spiraal doorbroken kan worden. Alleen maar oproepen dat mensen nieuwe auto’s en woningen moeten kopen, helpen niet, is gebleken.

Het kabinet komt op Prinsjesdag met een investeringspakket in de strijd tegen de oplopende werkloosheid. Dat zegt althans minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher in een reactie op de werkloosheidscijfers van het CBS en het CPB.

Curieus genoeg wordt uit VVD-kringen totaal niet gesproken over een investeringsplan. Daar voert de discussie over de zorgwekkende CPB-cijfers vooralsnog niet verder dan de liberale kreten over de gezondmaking van de overheidsfinanciën.

Die eenzijdige kijk op de economie heeft er juist voor gezorgd dat ons land langer dan andere Europese landen in de crisis blijft zitten. Immers, lastenverzwaringen leiden tot lagere consumentenbestedingen die juist in deze tijd de drager van het groeiherstel zouden moeten zijn. Dat zorgt weer voor lagere belastinginkomsten voor het Rijk waardoor extra bezuinigingen nodig zijn.

Voor komend jaar wacht de burger dus weer een bezuinigingsronde van minstens 6 miljard. Daarvan zal ongeveer een derde lastenverzwaring zijn. De rest bestaat uit bezuinigingen die de burger wel weer in de portemonnee zal voelen.

Heel lang hield de politiek het erop dat het een gebrek aan vertrouwen was bij de consument die ervoor zorgde dat de hand op de knip werd en wordt gehouden. Op zich klopt dat, maar vergeten wordt dat de politiek zelf ook niets gedaan heeft om het vertrouwen te herstellen.

Met de nieuwste cijfers in de hand ontkomt het kabinet er niet langer aan iets te doen. Dat lijkt dan ook te gaan gebeuren, al moet daarbij een manier gevonden worden die de schatkist geen geld kost. In zo’n geval valt al snel het oog op nationale besparingen als pensioengelden, levensverzekeringen en zogenoemde stamrecht-bv’s. In die laatste zit al dik 1 miljard euro. Geen wonder dat gekeken wordt naar manieren om dat geld fiscaal aantrekkelijk te laten rollen. Op zich kan dat lukken als de burger goed calculeert. Investeren in zonnepanelen levert momenteel meer rendement op dan de bankrente. En ook andere investeringen doen het goed, dus waarom niet?

Aflossing

Een slimme zet zou ook zijn levensverzekeringen versneld te laten uitbetalen waarbij dat fiscaal aantrekkelijk kan als het geld gebruikt wordt voor de aflossing van hypotheken. Dat scheelt het Rijk aftrekposten en levert dus geld op.

Asscher is momenteel al druk doende met zijn eigen stimuleringsprogramma: de banenplannen vanuit verschillende economische sectoren, waarvoor hij onder meer een potje van 600 miljoen euro heeft om de plannen te financieren. Daarbij hoopt hij vooral op een snel plan vanuit de bouwsector, zo zei hij. En zelfs een verkapte vut-regeling mag van hem. Het woord is nu aan de sector.

Reageer op dit artikel