nieuws

Aanbevelingen 80-kilometerweg eerst in de praktijk toetsen

bouwbreed Premium

De aanbevelingen die zijn gedaan voor een veiliger ontwerp van 80-kilometerwegen moeten eerst in de praktijk worden getoetst alvorens ze tot richtlijn te verheffen. Dat stelt John Boender van CROW, het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur.

Boender was namens CROW voorzitter van de begeleidingsgroep van een onderzoek naar de veiligheidseisen aan het dwarsprofiel van wegen waarop een snelheidslimiet geldt van 80 kilometer per uur. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) voerde het onderzoek uit.

De onderzoekers stellen onder meer vast dat de ‘enkelbaans gebiedsontsluitingswegen’ de onveiligste wegen van Nederland zijn. Ze hebben de smalste dwarsprofielen en rijstroken ter wereld, meestal geen middenscheiding en smalle redresseerstroken aan de zijkanten. SWOV ziet verbreding van het dwarsprofiel met minimaal 1 meter en liefst 2 meter als een van de oplossingen.

Boender: “Voordat we de vertaling van de aanbevelingen naar richtlijnen maken, willen we ze in de praktijk toetsen. Het zou mooi zijn als een wegbeheerder wil meewerken.”

Opname van de aanbevelingen in het Handboek Wegontwerp is op dit moment niet mogelijk, maar bij een volgende herziening wel.

>Pagina 4: Slechts zeer beperkt deel 80-kilometerwegen voldoet

Reageer op dit artikel