nieuws

Zelf creatief zijn bij aanbestding

bouwbreed Premium

Inschrijvers weten als geen ander dat je je bij een aanbesteding strikt aan de regels moet houden. Het verkeerde of een zelfbedacht formulier kan al tot uitsluiting leiden. Voorzichtigheid is dus geboden.

Dat moet de inschrijver in de onderhavige zaak gedacht hebben toen hij bij zijn inschrijving een plan van aanpak moest toevoegen, geschreven op een bij de aanbestedingsdocumenten gevoegde casus. De betreffende inschrijver leed een klein, maar wel fataal puntenverlies omdat hij bij het beschrijven van het ontzorgen van de opdrachtgever geen risico’s en beheersmaatregelen noemde. Degene die op dit onderdeel het maximum aantal punten scoorde had dit wel gedaan.

Het bezwaar van de inschrijver was gericht op het feit dat in de aanbestedingsleidraad niet duidelijk was aangegeven dat een risicoinventarisatie, inclusief het noemen van beheersmaatregelen, ook met punten zou worden beoordeeld. En wat niet gevraagd wordt, geef je ook niet aan. Immers, voorzichtigheid is geboden.

De voorzieningenrechter zag dit heel anders. De opdrachtgever hoefde van de rechter helemaal niet in het bestek specifiek aan te geven dat aandacht moest worden besteed aan risico’s en beheersmaatregelen. Van een aanbestedende dienst kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet worden verlangd dat zij exact omschrijft hoe zij wenst dat de inschrijver een bepaald kwaliteitscriterium invult om een maximale score te kunnen behalen. Daarmee zou immers elke concurrentie en inventiviteit uit de markt worden gehaald en het onderscheidend vermogen van de inschrijvers worden verminderd, zo meende de voorzieningenrechter.

Een gunningssystematiek mede op basis van kwaliteit zal daarom aan een inschrijver ruimte moeten laten de gestelde vragen naar eigen inzicht te beantwoorden. Daardoor wordt een inschrijver optimaal gestimuleerd inventief in te schrijven en daarbij zoveel mogelijk kenbaar te maken begrip te hebben voor die aspecten van de opdracht die naar het oordeel van de inschrijver relevant zijn voor de aanbestedende dienst. Tevens kan de inschrijver zo laten zien op welke wijze de hoogste kwaliteit in het licht van de aan te besteden opdracht zal worden gerealiseerd.

Alleen zo kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter door de aanbestedende dienst een serieuze selectie op grond van kwaliteit plaatsvinden.

Reageer op dit artikel