nieuws

Verzuimduur bouw neemt 3,3 dagen af

bouwbreed Premium

De gemiddelde verzuimduur in de bouw is in de eerste helft van het jaar ten opzichte van 2012 met 3,3 dagen afgenomen. Vergeleken met het algemeen gemiddelde in Nederland zijn bouwvakkers minder vaak maar dan wel aanzienlijk langer ziek.

Vooral weer zere ruggen en pijnlijke knieën

“De psychische klachten zijn duidelijk gedaald, het accent ligt weer meer op het bewegingsapparaat”, zegt bedrijfsarts Corné Roelen van 365/ArboNed, de marktleider op het gebied van arbodiensten in de bouwnijverheid. “Dat mensen met klachten langer ziek blijven is niet zo vreemd, gezien het verder oplopen van de leeftijd. Ook speelt een rol dat mensen om financiële redenen wachten met het inroepen van hulp waardoor later het herstel langerduurt.”

Verzuimduur

De frequentie van ziekmeldingen bedroeg de eerste zes maanden bij de bouwbedrijven slechts 0,4 procent, half zoveel als het algehele gemiddelde in het bedrijfsleven. De gemiddelde verzuimduur ligt met 34,7 dagen op het niveau van 2010 en 2011. In andere bedrijfstakken zijn de zieken doorgaans een dag of veertien minder lang afwezig. De helft van alle klachten in de bouw heeft te maken met het bewegingsapparaat, van zere ruggen en pijnlijke knieën tot armen die niet naar behoren werken. Een op de vijf redenen van het ziekteverzuim heeft een psychische oorzaak. Daarbij speelt vooral stress een rol (67 procent), maar ook depressiviteit (12 procent). Het aantal psychi sche klachten bevindt zich ten opzichte van het langjarig gemiddelde aan de hoge kant maar is toch een stuk geringer dan in 2012, toen 36 procent van het verzuim in de bouw te maken had met psychische klachten. In 2010 veroorzaakten de psychische klachten een tiende van het verzuim. Sindsdien zijn de spanningen op de werkvloer flink toegenomen.

Roelen en zijn collega’s van 365 zien patiënten passeren die hulp vermijden omdat ze de eigen bijdrage voor de behandeling van psychische klachten niet kunnen missen. “De mensen hebben natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid te werken aan hun herstel.”

> Pagina 6: Werknemers in bouw vaker ziek aan het werk

Reageer op dit artikel