nieuws

Te weinig richtlijnen buitendijks bouwen

bouwbreed

Er zijn te weinig richtlijnen voor ontwerpen en bouwen in buitendijksgebied. Ook bij het verlenen van vergunningen voor bouwen of bedrijfsuitbreiding in gebieden die buiten waterkeringen liggen, moet aandacht worden besteed aan de risico’s van dergelijke locaties.

Dat staat in het onderzoek ‘Adaptief vermogen van bedrijven in buitendijks gebied’ van onderzoeksinstituut Alterra. “Er hoeven misschien niet op voorhand restricties te worden afgesproken wie zich wel of niet mag vestigen, maar de vergunningverlener zou zich er minimaal van bewust moeten zijn dat het om een buitendijkse situatie gaat”, zo staat in het rapport.

Alterra concentreerde zich op de situatie rond de Eemshaven. Hier werden vertegenwoordigers van acht bedrijven ondervraagd. Ook werden interviews gehouden met de havenbeheerder en met vertegenwoordigers van de lokale overheid. Verder werd gesproken met vertegenwoordigers van de havens van Delfzijl en Den Helder en de veerdam van Holwerd en Nes. Uit de interviews komt naar voren dat een kwart van de ondernemers niet goed op de hoogte is van de risico’s die huisvesting in buitendijksgebied met zich meebrengt. Twee ondernemers blijken ingespeeld te hebben op de risico’s van klimaatverandering door installaties verhoogd te plaatsen. Daar staat tegenover dat de installaties en materialen van een van de bedrijven in de kelders zijn ondergebracht waardoor de ondernemer fikse risico’s loopt bij een overstroming. Verder blijkt uit het onderzoek dat ondernemers niet samenwerken bij het nemen van preventieve maatregelen in geval van wateroverlast. De onderzoekers adviseren om bedrijven met elkaar in contact te brengen over de mogelijkheden gezamenlijk iets te ondernemen als zich een overstroming voordoet. Verder tekenen de onderzoekers aan dat er onvoldoende informatie beschikbaar is over de situatie binnen de bebouwde buitendijkse gebieden. Ze adviseren lijsten aan te leggen van welke bedrijven hier zijn gevestigd en in kaart te brengen op welke hoogte die zich bevinden. Van belang is ook om van de verschillende locaties te berekenen wat hier in het verleden de hoogste waterstand is geweest.

Reageer op dit artikel