nieuws

TBI-bedrijven op markt herbestemmingen

bouwbreed

TBI-bedrijven Synchroon, Hevo en Nico de Bont gaan onder de naam Revive samenwerken op de groeiende markt voor herbestemmingen. Credo is ’behoud door ontwikkeling’. “Alleen maar koesteren van monumenten staat hergebruik in de weg.”

Volgens Boudewijn de Bont, één van de initiatiefnemers van Revive, staat Nederland “op een keerpunt in de erfgoedsector”. Uit cijfers van het Nationaal Programma Herbestemming blijkt dat er iedere week alleen al twee leegstaande kerken bij komen. En dat terwijl al duizenden monumentale kloosters, fabrieksgebouwen, kazernes, watertorens en postkantoren leeg staan. Hoe help je die gebouwen aan een nieuwe functie? Niet door een benadering waarin alleen monumentale waarde telt, stelt De Bont, een monument moet ook bruikbaar zijn. “Wij zoeken de balans met een integrale benadering.”

Uitgangspunt van Revive zijn de wensen en ideeën van de gebruikers. Die moeten een monument efficiënt kunnen gebruiken, wil een herbestemming kans van slagen hebben. In de huidige praktijk lukt dat lang niet altijd, constateert De Bont. Eenmalige samenwerkingsverbanden leiden vaak tot “suboptimale uitkomsten” waarin de balans ontbreekt. Afhankelijk van welke partij het voortouw neemt, slaan herbestemmingen vaak door, ofwel naar de historische kant ofwel naar een te commerciële benadering.

Onder de paraplu van Revive denken projectontwikkelaar Synchroon, huisvestingsadviseur Hevo en restauratieaannemer Nico de Bont het beter te kunnen. De drie bedrijven blijven zelfstandig opereren, maar bij een Revive-opdracht trekken ze samen op en bundelen kennis en ervaring. In Vught hebben ze inmiddels een eigen ‘Revive-atelier’ opgericht, waar in teamverband aan projecten wordt gewerkt. Niet alleen met eigen mensen, ook met gebruikers, architecten en adviseurs.

In Vught loopt momenteel ook het eerste echte Revive-project. Mariaoord, dat sinds oplevering in 1910 dienst deed als pensionaat, klooster, internaat en school, krijgt een negende leven als wooncomplex. Karakteristieke elementen blijven behouden, maar het gebouw krijgt ook modern wooncomfort en een luxe afwerking. De Bont. “Vanuit de gedachte van goede projectontwikkeling wordt dit monument een hoogwaardig gebouw.” Binnenkort start Revive de herbestemming van klooster Mariënbosch in Nijmegen tot 350 studenteneenheden.

Stakeholders

Int egrale benadering, waarin de vaak tegengestelde belangen van stakeholders zijn meegenomen, moet ook langdurige discussies met monumentencommissies voorkomen. De Bont pleit daarnaast voor “een nieuwe interventie-ethiek” voor monumenten, waarin een zorgvuldige afweging tussen monumentale waarden en functionele gebruikseisen centraal staat. Plat gezegd: niet al te tuttig omgaan met een monument, want aan een onbruikbaar reliek heeft niemand iets. “We hebben nieuwe regels nodig voor monumentenbehoud door ontwikkeling. Leegstand is funest voor monumenten, het leidt tot verloedering van de gebouwen die we willen behouden”.

Reageer op dit artikel