nieuws

Sanering Chemie-Pack binnenkort aanbesteed

bouwbreed Premium

De vervuiling als gevolg van de brand bij Chemie-Pack is enorm en de bijbehorende sanering complex. Toch blijft waarschijnlijk geld over van de gereserveerde post van 71 miljoen euro, waarvan 38,2 miljoen voor bodemsanering.

Ruim tweeënhalf jaar na de brand op 5 januari 2011 in Moerdijk, heeft de provincie Noord-Brabant een goed beeld van de vervuiling en verschillende scenario’s om die aan te pakken. Na een grondige voorbereiding en uitgebreid onderzoek is de aanbesteding van de sanering in zicht. Afgelopen jaren heeft de provincie de vervuiling in kaart gebracht, Triqua een waterzuiveringsinstallatie gebouwd en Mourik het wateronttrekkingssysteem aangelegd om verspreiding van vervuild grondwater tegen te gaan.

Het is de bedoeling de sanering te faseren, zodat zo snel mogelijk delen van het terrein als industriegebied beschikbaar komen. Vorig jaar zijn alle puin en restanten op het bovengrondse deel verwijderd op kosten van de gemeente Moerdijk. Er rest nu een kale vlakte met twee eenzame gebouwtjes.

De ambitie is om uiterlijk volgende zomer de schop in de grond te steken. Dat moet wel omkleed zijn met extra veiligheidsmaatregelen, want de bovenste 50 tot 70 centimeter over een oppervlakte van 2 tot 4 hectare is zeer zwaar vervuild. De grond wordt afgegraven en moet gereinigd worden. Onder een gebied van 8 hectare zit verontreinigd grondwater. In dat laatste zit de grootste uitdaging bij de komende aanbesteding.

De kleilaag op 3 meter diepte houdt tot op heden alle vervuiling tegen, die zich nauwelijks blijkt te hechten aan de ondergrond. Dat is een meevaller die de uiteindelijke omvang van de sanering beperkt.

De verschillende overheden draaien grotendeels op voor de kosten van de brand, want Chemie-Pack Nederland is inmiddels failliet. Zij proberen nog wel kosten te claimen bij de veroorzaker: aanpalende bv’s en de doorstart van het bedrijf. De aanleiding voor de enorme vuurzee was een gasbrander die vlam vatte nadat een medewerker probeerde een bevroren pompinstallatie te ontdooien.

Op het terrein stonden tien tanks met 23.500 liter giftige, bijtende en brandbare vloeistoffen, die allemaal vlam vatten. De gevolgen staan velen nog in het geheugen gegrift: vooral Dordrecht en Rotterdam hadden last van de enorme rookwolken. De directeur en veiligheidscoördinator werden veroordeeld tot taakstraffen van tot 240 en 180 uur en het failliete bedrijf kreeg een boete van 4 ton.

> pagina 11: Nasleep Chemie-Pack duurt nog jaren

Reageer op dit artikel