nieuws

Ruimte voor de Rivier-project naar combinatie IJsselweide

bouwbreed Premium

Volker Wessels-dochter Van Hattum en Blankevoort gaat samen met Boskalis de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld aanleggen.

Da t hebben de bedrijven, die samenwerken in de bouwcombinatie IJsselweide, gisteren bekendgemaakt. Het project is gegund door het waterschap Vallei en Veluwe. De aanneemsom bedraagt ongeveer 75 miljoen euro.

De hoogwatergeul wordt aangelegd in het kader van het landelijk waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. De geul, met een breedte van tussen de 500 en 1500 meter, zal niet worden gegraven, maar ontstaat door de aanleg van twee dijken van ongeveer 8 kilometer lang. Over de inlaat en de uitlaat van de geul komen bruggen zodat het gebied tussen de hoogwatergeul en de IJssel bereikbaar blijft bij hoogwater.

Om de hinder voor inwoners van het gebied te beperken, worden alle benodigde materialen en materieel per schip aangevoerd. Dit voorkomt ook extra verkeersdrukte op de A50 en de routes vanaf de snelweg naar het gebied. Het zand voor de kern van de dijken zal worden vervoerd via buizen.

Bouwcombinatie IJsselweide versloeg drie andere inschrijvers op het project, dat werd gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. De voorbereidende werkzaamheden starten na de zomer.

Reageer op dit artikel