nieuws

Rotterdam besteedt haven aan op meeste waarde

bouwbreed

In tijden van teruglopende grondopbrengsten zet de gemeente Rotterdam een enorme waterbak op de markt. Wie in de Rijnhaven de meeste waarde kan creëren, maakt kans op de dertigjarige concessie, blijkt uit het bidbook.

Dertigjarige concessie in het vooruitzicht

Bij de aanbesteding voor de Rijnhaven (21 hectare) is geen programma vastgesteld. Duidelijk is alleen dat de gemeente een transformatie wil die wonen, werken en recreëren mogelijk maakt. Gedeeltelijk verondiepen en gebruik van de havenbodem zijn toegestaan. Vereiste Breaam-score: minimaal Excellent. “Wij bieden een A-locatie waar een slimme marktpartij goed kan verdienen”, zo prijst projectleider Maarten Nijpels (stadsontwikkeling) de locatie aan. “Wij als gemeente fungeren zelf als regievoerder zonder geld.” Uitknijpen van onderaannemers door één grote partij zal er niet bij zijn in de Rijnhaven.

In het bidbookstaan maatschappelijke baten centraal. De Rijnhaven moet een innovatief economisch cluster krijgen, aantrekkelijker zijn voor omwonenden, met een waterfront dat bezoekers van over de wereld aanzuigt.

Verdienmodellen

Wie meedingt moet mikken op langdurige samenwerkingsverbanden met bedrijven en scholen, want de gemeente wil “meervoudige verdienmodellen”. Het enorme waterbassin moet een “showcase van haventransformatie, klimaatadaptatie en energieontwikkeling” worden.

Rotterdam hoopt op internationale consortia met innovatieve ideeën. Die zullen zich moeten buigen over specifieke uitdagingen zoals het tijverschil van ruim drie meter. Wie woningen kwijt wil, moet ze waarschijnlijk laten drijven. Op land bouwen gaat niet, want zelfs de kades van Wilhelminapier en Katendrecht vallen niet onder het concessieplangebied. Bij marktpartijen blijkt veel interesse voor de ongewone gebiedsontwikkeling.

Voorjaar 2014 selecteert een internationale jury drie partijen, in het najaar wordt de winnaar bekend gemaakt. Die verplicht zich het concessiegebied dertig jaar te exploiteren en betaalt de gemeente een nader te bepalen erfpachtsom.

Reageer op dit artikel