nieuws

Pensioengeld ligt klaar, maar onder voorwaarden

bouwbreed Premium

De pensioenfondsen staan klaar om miljarden euro’s naar de verduurzaming van de gebouwde omgeving te sluizen. Wel vragen ze er zekerheden voor terug om hun risicorendementsverhouding gezond te houden. Een opsomming van de eisen en wensen.

1. Lagere investeringskosten

Wordt met het verduurzamen van woningen het rendement gehaald die de pensioenfondsen eisen, namelijk minimaal 5,25 procent? Nu nog niet. De investeringsbedragen moeten nog omlaag. En levert het grootschalig uitrollen van woningverduurzaming echt wel schaalvoordelen op?

2. Voorlichten bewoners

Gaan bewoners van energiezuinige huizen niet makkelijker hun thermostaat hoger zetten, of langer douchen? Uit de weinige onderzoeken blijkt dat een deel van de besparing vervliegt door het gedrag van huishoudens. Bewoners moeten daarom actief worden voorgelicht om energiezuinig gedrag aan te leren. Sommige bouwers proberen het succes van de nul-op-de-meterwoning te sturen door bewoners voor de poort te screenen. Dat wil zeggen: alleen gemotiveerde bewoners komen in aanmerking voor een nul-op-de-meterwoning. Niet een doorsnee corporatiehuishouden.

4. Garanties bouwers

Als bouwers de energieprestaties kunnen garanderen, lopen pensioenfondsen minder risico op wanbetaling vanwege buitensporig energiegebruik.

3. Eerste claim op besparing

Pensioenfondsen schieten de investering voor om woningen energiezuinig te maken, en ontvangen de energiebesparing in de vorm van servicekosten terug. De pensioenfondsen willen dat die servicekosten direct naar ze toekomen; daarom vragen ze een eerste claim op de kasstroom van de energiebesparing.

4. Inflatievergoeding

Pensioenfondsen hebben een hekel aan inflatie. Daarom is het aantrekkelijker als de terugbetalingen worden verdisconteerd met de inflatie.

5. Andere financiers

Andere partijen moeten ook over de brug komen. Minister Blok lijkt aan te sturen op een bijdrage van 75 miljoen, maar dat wordt rond Prinsjesdag pas definitief bekendgemaakt. Ook corporaties zouden zelf bij kunnen dragen aan achtergestelde financiering.

6. Kredietopslag

Om het risico op wantbetalingen te verkleinen kan een kredietopslag gehanteerd worden. Hoe groter het risico, hoe meer opslag.

Reageer op dit artikel