nieuws

Overtredingen blijven hoog bij asbestsanering

bouwbreed

Het aantal overtredingen bij het verwijderen van asbest blijft te hoog. Het asbestteam van de Inspectie SZW controleerde in 2012 bij 391 saneringslocaties. Bij 70 pro-
cent van de inspecties zijn in totaal 582 overtredingen geconstateerd.

Hoewel in deze sector wordt gewerkt met persoonscertificaten en gecertificeerde bedrijven, is ‘veilig werken’ nog niet vanzelfsprekend. Bijna 50 procent van de overtredingen waren zo ernstig dat de Inspectie SZW het werk onmiddellijk stillegde, boetes gaf en/of proces-verbaal opmaakte.

Dit staat in de zojuist verschenen ‘Sectorrapportage Asbest 2013’. Het voorkomen van blootstelling aan asbestvezels heeft een hoge prioriteit gekregen van de inspectie. Niet alleen omdat de gezondheidsrisico’s hoog zijn, maar ook omdat de naleving van de regels bij het verwijderen van asbesthoudend materiaal nog onder de maat was.

In 2012 zijn 391 inspecties verricht bij werklocaties waar gecertificeerde bedrijven asbest saneren. Op 275 locaties – zo’n 70 procent – werden 582 overtredingen geconstateerd. Bij de verschillende inspectieprojecten zijn bij 44 tot 50 procent van de overtredingen zware handhavingsinstrumenten ingezet zoals stillegging van het werk, boetes en/of proces-verbaal. De meest voorkomende overtredingen betreffen het niet of onvoldoende noodzakelijke maatregelen nemen om emissie van asbestvezels te voorkomen, het niet beschikken over of werken volgens een goed werkplan, het in verkeerde verpakking afvoeren van asbest en het niet volledig verwijderen van alle asbest voordat met de rest van de sloopactiviteiten wordt begonnen.

Handhavingspercentage

Het handhavingspercentage dat de afgelopen jaren rond 55 tot 60 procent lag, is gestegen naar 70 procent. De verklaring hiervoor ligt in de intensieve aanpak die de inspectie sinds januari 2012 hanteert. Dit handhavingspercentage is volgens de inspectie overigens veel te hoog voor een sector waar de bedrijven procescertificaten hebben en de werknemers over persoonscertificaten beschikken.

In 2012 heeft het asbestinspectieteam de aandacht voor malafide saneringen sterk geïntensiveerd. In totaal zijn 205 inspecties uitgevoerd. Bij de aanpak van malafide saneringen werkt zij nauw samen met andere inspectiediensten, zoals bouw- en woningtoezicht van de gemeenten, milieuteams van de politie en het Openbaar Ministerie. Over 2012 heeft de inspectie 236 signalen en tips ontvangen die voor een belangrijk deel afkomstig waren van deze collega-inspectiediensten. Er lopen op dit moment diverse strafrechtelijke onderzoeken.

Reageer op dit artikel