nieuws

Overheden onderzoeken tracé N35 door waterwingebied

bouwbreed Premium

Op aandringen van tientallen omwonenden wordt een nieuwe weg met twee keer twee rijstroken tussen Wierden en Nijverdal door een waterwingebied ook verkend.

De provincie Overijssel, één van de leden van de stuurgroep N35 Nijverdal-Wierden, bestempelde deze optie eerst als onmogelijk, maar draait nu bij. Twee tracé-varianten voor een bredere N35 worden onderzocht op haalbaarheid.

Om de drinkwatervoorzening niet in gevaar te brengen, ging de provincie Overijssel uit van verplaatsing van de gehele waterwinning. Dat zou tien jaar gaan duren. De stuurgroep vond het niet verantwoord om zo lang te wachten met het opwaarderen van de weg, waardoor de keuze viel op de andere, meer zuidelijk gelegen variant.

Omwonenden in Wierden maken bezwaar tegen het feit dat dit tracé een buurtschap doorsnijdt. De provincie kijkt nu naar compensatie van waterwinning op hetzelfde terrein, waardoor de bestaande zuivering kan worden gebruikt. Dat kost minder tijd en geld.

In 2014 kiest de stuurgroep N35 voor één van de twee varianten.In 2017 kan de uitvoering beginnen en drie jaar later moet de klus gereed zijn.

Reageer op dit artikel