nieuws

‘Ons enthousiasme blijkt aanstekelijk’

bouwbreed

Het is nog niet lang geleden dat bouwers nauwelijks interesse toonden in Gouda. Maar inmiddels wordt er volop gebouwd. Zelfs meer dan voor de crisis.

In bijna acht jaar wethouderschap stond Marco Kastelein aan de wieg van diverse bouwprojecten die inmiddels zijn voltooid. Maar misschien wel de grootste uitdaging is ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van Westergouwe – de grootste stadsuitbreiding in twintig jaar – op gang blijft. Kastelein is vol vertrouwen. “Je moet zorgen dat de belangen van alle partijen gelijksoortig zijn.”

De wethouder heeft reden voor zijn positieve instelling. De laatste paar jaar zijn veel bouwprojecten opgeleverd die soms een lange en rumoerige voorgeschiedenis kenden. Binnen een jaar werden toch maar een stadskantoor en een zwembad geopend en zijn diverse grote binnenstedelijke woonprojecten gerealiseerd.

Niet dat álles lukt in de stad. Daags voor het gesprek blijkt dat de Goudse gemeenteraad niet akkoord gaat met een nieuw winkelplan voor het zuidelijk Stationsgebied. Het plan van de retailontwikkelaar Multi Vastgoed houdt volgens de Goudse raadsleden te weinig rekening met de verkeersoverlast, omdat een ontsluitingsweg uit geldgebrek uit het plan werd geschrapt.

Heel jammer vindt Kastelein dat, maar volgens hem doet het niet af aan wat de afgelopen jaren in de stad is bereikt. “Het is wonderlijk, maar er wordt in Gouda meer gebouwd dan vóór de crisis. In de vijf jaren voor 2008 werden gemiddeld zestig woningen per jaar gebouwd. Sinds 2008 zijn het er 140 per jaar. Dit jaar wordt dat nog meer.”

Opleving

Het beste bewijs voor die Goudse opleving ligt eigenlijk aan de andere kant, de noordzijde, van het intercitystation. In het oorspronkelijke plan moest die spoorzone een nieuwe, stedelijke kantorenstrook worden, verlevendigd door de komst van de RijnGouwelijn. Maar die verbinding kwam er uiteindelijk niet, en inmiddels is de kantorenmarkt ingezakt.

Toch staan er bouwkranen en draaien betonmolens. “We slagen erin om in deze tijd te blijven bouwen. Er wordt kantoorruimte gerealiseerd, er komt een stationsuitbreiding, een nieuwe bioscoop en een parkeergarage.” De stad gaf daarbij wel het eerste zetje, geeft Kastelein toe. “We hebben natuurlijk met de bouw van het Huis van de Stad op deze plek een voorbeeld gegeven. Maar ons enthousiasme blijkt aanstekelijk, want nu willen bouwers, ontwikkelaars en partijen als de NS hier blijven investeren. Terwijl ze daar op veel andere plekken mee gestopt zijn.”

Die aantrekkelijkheid van Gouda was er lange tijd niet. In de tijd dat overal nieuwe wijken en kantoren werden gebouwd, bleef het in de kaasstad stil. Dat lag ook aan de gemeente zelf, weet Kastelein. “Tot begin deze eeuw was Gouda nog een artikel 12-gemeente, dus onder curatele van het Rijk. Dan kun je geen risico’s nemen. Maar om iets van de grond te krijgen moet je ook als gemeente kunnen en durven investeren. Sinds we artikel 12-af zijn, is dat makkelijker. En de effecten zien we nu: er is meer dynamiek en enthousiasme in de stad. En het feit dat er dingen gerealiseerd worden, werkt aanstekelijk.”

Volgens de wethouder valt dat niet alleen op het conto van de gemeente te schrijven. “We hebben een aantal partners in projecten die allemaal bereid zijn in deze stad te investeren, zelfs nu het moeilijk wordt. De twee corporaties in deze stad, Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland, steken nog steeds veel geld en moeite in nieuwbouw, zelfs nu ook zij steeds minder mogelijkheden daarvoor hebben. In andere steden wordt wel eens gemopperd over corporaties, maar in Gouda hebben we het getroffen.”

Grondexploitatie

Maar ook Gouda moest miljoenen afschrijven op grondexploitatie. Dat speelt vooral in Westergouwe, een nog lege polder waar tussen 3000 en 4000 woningen moeten komen. “De samenwerking tussen bouwpartners Volker Wessels en Heij-mans zorgt er voor dat het project doorgaat. We hebben de bakens wel moeten verzetten, maar op dit moment wordt de grond bouwrijp gemaakt en vanaf 2015 worden de eerste woningen gebouwd.”

Bouwers en gemeente werken nauw samen bij de ontwikkeling in een kostenmaatschap. Omdat de beide bouwers en de gemeente ieder de helft van de grond bezitten, delen ze de kosten voor het openbaar gebied. Dat heeft niet alleen een financieel voordeel. “Bij een bouwclaimmodel staan de partners tegenover elkaar. Hier heeft iedereen gelijksoortige belang en dezelfde prikkels. Je wilt er samen uitkomen. Dat heeft zijn waarde gehad in de afgelopen tijd. Toen duidelijk werd dat het plan met grote bouwstromen niet meer haalbaar was, hebben we elkaar even goed aangekeken en gevraagd: “Gelooft iedereen nog in Westergouwe?” Dat was zo; deze wijk heeft een unieke ligging met veel water en groen. Alle partijen hebben daarom weer groen licht gegeven.”

Dat het nu anders ontwikkeld wordt, kleinschaliger en in kleinere stappen, is geen teleurstelling voor Kastelein. “Deze tijd werkt ook positief. Door de crisis zie je dat bouwers veel creatiever worden en met nieuwe oplossingen komen of manieren om te besparen. Je ziet het ook bij ambtenaren en zelfs bij wethouders. In dit soort omstandigheden moet je kunnen meeschakelen. Op die manier kun je samen komen tot een optimalisering.”

Reageer op dit artikel