nieuws

Omega-profiel redding voor loslatende dakpanelen

bouwbreed

Delaminerende sandwichpanelen op een dak hoeven niet te worden vervangen, maar zijn van buitenaf te verstevigen met omega-profielen.

Octrooi NL1039070 heeft een wat verhullende titel, maar blijkt te gaan over het renoveren van daken die zijn opgebouwd uit draagbalken met daarop vochtdicht gekoppelde sandwichpanelen van bijvoorbeeld 6 bij 1,5 meter. Dit soort panelen bestaat uit twee evenwijdige dekplaten met daartussen een laag isolatiemateriaal, bijvoorbeeld polystyreen of pur. “De verbindingen tussen de dekplaten en de isolatielaag kunnen na verloop van tijd gebreken vertonen, bijvoorbeeld bij de overgangen tussen de platen, waardoor de platen soms loskomen van de isolatie”, schrijft Peter Hendrikx in zijn octrooiaanvraag. De mechanische sterkte van het dak als geheel vermindert daardoor aanzienlijk en bij belasting door sneeuw of personen kan dakbreuk optreden. Zo kan het draagvermogen ook te laag worden om bijvoorbeeld zonnepanelen te kunnen installeren.

De directeur van Hendrikx Dak èn Gevel bedacht een methode om een dergelijk dak te renoveren zonder de sandwichpanelen te hoeven vervangen. Hij zaagt of freest een langwerpig blok materiaal uit twee naast elkaar gelegen panelen, precies op hun gezamenlijke langsnaad, dwars op de draagbalken van het dak. In de ontstane ruimte komt een langwerpig omega-vormig profiel van staal. Dit verbindingselement schroeft hij vast aan de panelen en aan de draagbalken. De open ruimte in het profiel vult hij daarna op met het – iets smaller gemaakte – eerder verwijderde materiaal, of met een nieuw stuk isolatiemateriaal. Over het profiel en de nieuwe naden komt een strook kunststof dakbedekking. Je hoeft bij een plaatselijk probleem niet per se alle panelen van een dak aan te pakken, maar alleen de aangetaste. De profielen zijn bovendien ook preventief te gebruiken bij de aanleg van een nieuw dak met sandwichpanelen. Lengte en materiaaldikte kunnen worden afgestemd op het betreffende dak. De octrooitekst beschrijft ook wat varianten, bijvoorbeeld een versie met een compartiment voor leidingen.

“De truc van dit concept is dat je nieuwe overspanningen maakt, dwars op de oorspronkelijke. Niet van ligger tot ligger, maar van omega-profiel tot omega-profiel. Deze profielen zijn zelfdragend, waardoor je de oorspronkelijke overspanning van zeg 6 meter verkort tot onge veer een meter. Na afloop is het dak stabieler dan bij de bouw. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat alles kan blijven liggen; er hoeft niets gesloopt te worden en binnen hebben ze niet of nauwelijks overlast. Door het aanbrengen van deze verstevigingen heb je weer een gezonde basis.” Hendrikx heeft nog geen naam bedacht voor zijn systeem, maar het al wel in de praktijk toegepast: “We hebben al twee daken op deze manier gerenoveerd en het werkt echt fantastisch. Binnenkort beginnen we aan een derde klus.”

octrooinummer: NL1039070

houder: Petri Beheer, Someren en GBH Vastgoed Beheer, Uden

uitvinder: P. Hendrikx

Reageer op dit artikel