nieuws

Normen voor
water niet langer in wet

bouwbreed Premium

De waterveiligheidsnormen worden uit de Omgevingswet gehaald. Die komen in een algemene maatregel van bestuur (AMvB), zo heeft minister Schultz afgesproken met de waterschappen.

Afspraak stuurt veiligheid richting AMvB

De afspraken zijn door enkele partijen in de watersector met verbazing ontvangen. “Het is niet goed om de normen uit de wet te halen en in een AMvB te zetten. Dat maakt het er niet sterker op”, vindt Fries Heinis, directeur van de Vereniging van Waterbouwers.

Een lichte pleister op de wonde is de afspraak dat de Tweede Kamer de mogelijkheid heeft zich uit te spreken over de AMvB en dus over de normen. “Maar vastleggen in de wet was toch sterker geweest”, aldus Heinis.

Deskundigen vermoeden dat voor deze constructie is gekozen omdat er nog volop discussie is over de hoogte van de normen. In plaats van een norm voor de kans op overstroming, wordt al jaren gedacht om een norm over risico te formuleren. In de praktijk mag in dunbevolkte gebieden waar weinig economische waarde ligt, de kans hoger zijn omdat het gevolg veel kleiner is.

Daarnaast speelt het concept van de meerlaagsveiligheid dat nog volop in discussie is. Daar zitten echter risico’s aan. Zo vindt hoogleraar Waterveiligheid Matthijs Kok dat de voorstanders overdreven verwachtingen koesteren van de ruimtelijke maatregelen in dat concept.

Meltdown

“Ik ben geen tegenstander van meerlaagsveiligheid maar het mag de aandacht niet afleiden van waar het feitelijk om gaat. Namelijk het voorkomen van slachtoffers en een economische meltdown van ons land”.”

November vorig jaar heeft het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) al een advies gegeven over de meerlaagsveiligheid. Daarbij gaat het om drie lagen: preventie zoals dijkversterking en rivierverruiming, gevolgbeperkende maatregelen door ruimtelijke ordening of waterrobuust wonen en rampenbeheersing.

Het ENW schreef toen in het advies dat de tweede en derde laag technisch mogelijk zijn, maar voor binnendijkse gebieden in Nederland niet kosteneffectief vanwege het hoge beschermingsniveau in Nederland. “Preventie is de meest effectieve maatregel”, aldus het ENW.

Reageer op dit artikel