nieuws

Maagdelijke grond pas op termijn uitgegeven

bouwbreed Premium

Het totale aanbod aan bedrijfslocaties is nog groter als de mogelijke herontwikkelingslocaties worden meegeteld. Het aanbod van 9500 hectare betreft maagdelijk, nieuw te ontwikkelen gebied.

< Vervolg van pagina 1

Charles N ijssen, als projectmanager milieu en ruimte bij Arcadis verantwoordelijk voor het IBIS-onderzoek, legt uit dat hierbij ook het hergebruik van bestaande locaties niet is meegeteld.

Dat de vraag naar grond voor bedrijven afneemt, hangt volgens Nijssen samen met de economische neergang maar ook met een efficiënter ruimtegebruik. Vast staat, weet hij, dat veel maagdelijke grond op bedrijventerreinen op zijn vroegst op lange termijn uit te geven zal zijn. Vervelend is dat al in de terreinen is geïnvesteerd en ze dus jaarlijks geld kosten (rente, onderhoud en beheer).

Om die pijn te verzachten vindt Nijssen een tijdelijke andere bestemming het overwegen waard. Natuur, waterberging of energieopwekking bijvoorbeeld. “Dan verdien je er nog iets mee. In het geval van natuur wellicht niet direct in geld. Maar wel een toegevoegde waarde voor het gebied.”

Hoe dan ook moet met de terreinen iets gebeuren willen ze niet tot in lengte van jaren braak liggen. Maar ook op bestaande locaties blijkt veel werk aan de winkel. Een deel wordt beschouwd als verouderd en is kandidaat voor herstructurering. Die opgave blijkt redelijk voortvarend te worden opgepakt. De provincies hebben gezamenlijk voor de periode 2009-2013 de ambitie vastgelegd om 6500 hectare aan te pakken. Eén jaar voor de deadline, op 1 januari van dit jaar, was aan 6132 hectare begonnen.

Sommige provincies zijn, zag Nijssen, hun doelstelling al voorbij. In andere daarentegen blijkt nog weinig gebeurd. Voor circa 30 procent van de bedrijventerreinen geld in meerdere of mindere mate dat het tijd is voor een opknapbeurt. Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland kennen een relatief zware herstructureringsopgave.

Sprake kan zijn van ontoereikende openbare voorzieningen. Wegen kunnen er slecht bij liggen of te krap zijn, de ondergrondse infrastructuur kan verouderd zijn en de bereikbaarheid per openbaar vervoer is soms te gebrekkig voor arbeidsintensieve bedrijven die zich er anders makkelijker zouden vestigen. Problemen kunnen liggen op het gebied van het bedrijfsonroerend goed. Dat blijkt nogal eens op grote schaal verouderd en incourant. De betrokken terreinen kampen met kelderende vastgoedwaardes.

Gezien de grote verschillen tussen bedrijventerreinen en hun problematiek, zegt het aantal hectares dat onder opgave valt weinig over het werk dat eraan vastzit. In elk geval lijkt met het realiseren van het huidige herstructureringsprogramma nog maar een klein deel van het potentiële werk verzet.

Reageer op dit artikel