nieuws

Klimaatsysteem zonder rompslomp

bouwbreed

Weinig technische rompslomp, een laag energieverbruik en een terugverdientijd van maximaal vijf jaar laten steeds meer gebouwbeheerders kiezen voor het klimaatsysteem van BaOpt. Steeds meer scholen denken met het systeem te kunnen voldoen aan de huidige eisen die aan hun binnenklimaat worden gesteld.

Leverancier BaOpt stelt terugverdientermijn van investering op maximaal vijf jaar

BaOpt staat voor Bauer Optimierungtechnik en Albert Bauer die vanuit uit het Duitse Ismaningen zijn klimaatsysteem verkoopt. BaOpt Benelux vertegenwoordigt het in onder meer Nederland. De manier waarop het bedrijf dat doet leverde het een zestiende plaats in de MKB Innovatie Top 100 van Syntens op. Het systeem schept in de woorden van directeur Sietse Damstra een stabiel en comfortabel binnenklimaat met een ongerichte luchtstroming. “Dat staat haaks op de gebruikelijke techniek die het binnenklimaat regelt.”

De ongerichte stroming mengt binnenlucht met verse buitenlucht zonder dat tocht ontstaat. Zo ontstaat in de uitleg van BaOpt Benelux “een aangenamer binnenklimaat waarbij de temperatuur over de hele hoogte van een ruimte gelijk blijft”. Het energieverbruik daalt daardoor volgens Damstra met “minstens een kwart”. De terugverdientijd duurt volgens hem zelden langer dan vijf jaar. “Alleen wanneer weinig energie wordt verbruikt is het meer. Dat is bijvoorbeeld het geval in oude schoolgebouwen waar alleen een open raam ventileert.”

Technisch levert de installatie van een BaOpt-systeem weinig problemen op. Er hoeven geen luchtkanalen voor te worden aangelegd. Beheerders moeten er volgens de leverancier wel aan wennen dat het systeem alleen goed werkt met een besturing die op het gebouw is toegesneden. Om dat goed te krijgen loopt de Nederlandse vertegenwoordiger de installatie een jaar achtereen na op eventuele tekortkomingen. De regeling draait op nagenoegalle gebouwbeheersystemen.

In Nederland is BaOpt Benelux ruim een jaar op de markt. In die tijd installeerde het bedrijf volgens Damstra een kleine twintig systemen. Halverwege volgend jaar denkt de leverancier er ruim honderd op de referentielijst te hebben. Zo’n vijftien scholen laten het systeem momenteel installeren.

Reageer op dit artikel